twoja ulubiona szkoła...

20-23 listopada 2019r ,,Dni profilaktyki w szkole” i dni otwarte dla Rodziców w szkole

Tematy warsztatów dla uczniów:
Klasy 1 - 4 ,, Słowa, które krzywdzą i ranią innych. Prawidłowa komunikacja u dzieci.”
Klasy 5 - 6 ,, Hejt – dokąd nas doprowadzi.”
Klasy 7 - 8 ,, Rozumiem, słucham argumentuję a nie atakuję – Stop mowie nienawiści.”

Zapraszamy Rodziców na szkolenia i spotkania z wychowawcami i nauczycielami:

20 XI 2019r./Środa/

Szkolenia dla Rodziców:
Godz.17:30 -18:00 - gr. 0 i klasa 1 – Prezentacja programu ,, Przyjaciele Zippiego”. s. 2
Godz.18:00 -18:45 - gr.0 i klasy 1 - 5 – Temat: ,,Dlaczego dzieci są agresywne.” - Hol górny

Godz. 18:45 Grupa O i klasy 1 - 3 spotkania z wychowawcami:
Grupa 0 - p. B. Stawiarska, p. B. Garbaczewska-Chodzewicz s. OP
Klasa 1 - p. K. Król-Kowalczyk, p. A. Morawska s.2
Klasa 2 - p. K. Wiśniewska, p. A. Szatkowski s.1
Klasa 3 - p. W. Zając s.3

Godz. 18:45 - 19:00
Klasy 4, 5A, 5B - 15 minutowe spotkanie Rodziców z wychowawcami:
Klasa 4 – p I. Michalak, M. Węgrzynowska s.5
Klasa 5A – p. G. Wichlińska, p. B. Daniszewska s.7
Klasa 5B – p. C. Pater s.8

Godz. 19:00 Klasy 4, 5A,5B - indywidualne spotkania Rodziców z nauczycielami przedmiotów:
I. Michalak, K. Rymarczyk, G. Wichlińska, p. B. Daniszewska, C. Pater, M. Zwierzyńska,
M. Miszkurka-Stoń, S. Siwiński, A. Pokorska, A. Mańkowska-Rzezak, J. Kornaszewska,
A. Gallewicz, E. Peterek, B. Barcińska, M. Jabłoński, A. Rogalska, G. Wołosewicz,
M. Żurawska, S. Lissowska Łaska.

21XI 2109r./Czwartek/

Godz. 18;00- 18:45 - Szkolenie dla Rodziców klas 6-8:

Temat: ,, Cyberprzemoc i uzależnienie od mediów.
Jak ustrzec swoje dziecko przed uzależnieniem od telefonu komórkowego i Internetu”. Hol górny

Godz. 18:45-19:00 - spotkania z wychowawcami klas:

Klasa 6A - p. J. Kornaszewska s.8
Klasa 6B - p. A. Pokorska, I. Urbanowicz s.7
Klasa 7 - p. A. Mańkowska-Rzezak s.6
Klasa 8 - p. E. Peterek s.4

Godz. 19:00 - Indywidualne spotkanie Rodziców z nauczycielami przedmiotów:
A. Pokorska, A. Mańkowska, I. Michalak, K. Rymarczyk, M. Miszkurka-Stoń, S. Siwiński,
C. Pater, M. Zwierzyńska, B. Barcińska, J. Sokalska, B. Daniszewska, S. Lissowska-Łaska.
M. Jabłoński, A. Hano, B. Goss, E. Peterek, A. Rogalska, A. Gallewicz,
J. Kornaszewska, I. Urbanowicz, G. Wołosewicz.