mamy tu wszystkie nowości...

Informacje podstawowe dotyczące Egzaminu ósmoklasisty.

 1. Egzamin przeprowadzony będzie w dniach:
  • 16 czerwca – język polski
  • 17 czerwca – matematyka
  • 18 czerwca – język angielski

Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 9.00

Uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.30. Pojedynczo wchodzą wejściem od strony łącznika.

Stosują się do wszelkich poleceń nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.

Uczniowie na terenie szkoły używają maseczek lub przyłbic i zachowują bezpieczny odstęp.

Obowiązkowo dokonują dezynfekcji rąk.

Maseczki lub przyłbice można zdjąć dopiero w sali egzaminacyjnej po zajęciu wylosowanego miejsca.

Wszelkie przedmioty z wyłączonymi telefonami komórkowymi i innym sprzętem elektronicznym oprócz wyszczególnionych niżej przyborów do pisania i małej butelki wody zostaną zdeponowane w przygotowanych przez szkołę podpisanych torbach plastikowych, które będą zwrócone uczniowi po zakończeniu egzaminu.

Do sali egzaminacyjnej w przypadku egzaminu ósmoklasisty przedmiotu wnosimy:

 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych);
 • dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 • małą butelkę z wodą, którą uczeń powinien umieścić na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • legitymację szkolną

Szczegółowe informacje zostały przesłane pocztą e-mail rodzicom i uczniom klasy ósmej.