mamy tu wszystkie nowości...

Informacje Rady Rodziców

W dniu 21 września 2017r. odbyło się pierwsze plenarne zebranie Rady
Rodziców, będące zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Wybrano nowe
Prezydium i Komisję Rewizyjną na rok szkolny 2017/2018, w następującym
składzie:
Prezydium:
Marcin Ambrozik - Przewodniczący
Anna Markowska - Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Sieniutycz - Skarbnik
Katarzyna Janisz - Zastępca skarbnika
Daniel Jakubczyk - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Iwona Obarzanek
Aneta Dąbrowska
Krzysztof Wencławiak
Kontakt e-mailowy Radą Rodziców: radarodzicow@slomczyn.edu.pl
Sugerowane miesięczne składki na Radę Rodziców
I dziecko 12 zł
II dziecko 10 zł
III dziecko zwolnione
Składki prosimy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców nr
98 8002 0004 0044 4064 3002 0001 ( Bank Spółdzielczy w Piasecznie
Oddział w Konstancinie Jeziornie ) lub gotówką w sekretariacie szkoły.
Serdecznie dziękujemy za wpłaty.