mamy tu wszystkie nowości...

Jan Mejster

Jan Mejster urodził się 21 października 1913 roku w Ciechocinku. Po maturze wstąpił
do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie otrzymał starszeństwo w korpusie oficerów kawalerii. Następnie ukończył męskie Seminarium Nauczycielskie.

W roku szkolnym 1934/35 podjął pracę w Szkole Powszechnej w Słomczynie. Uczył muzyki, prowadził chór szkolny oraz drużynę harcerską.

W 1939 roku uczestniczył w Kampanii Wrześniowej jako żołnierz 2. Pułku Ułanów Grochowskich i dostał się do niewoli sowieckiej. Przetrzymywany był w obozie
w Starobielsku. W 1940 roku został zamordowany w Charkowie przez NKWD.

W szkolnej kronice widnieje zapis : „Jan Mejster nie powrócił z wojny”.

W 2007 roku ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński awansował Jana Mejstera na stopień porucznika Wojska Polskiego.