twoja ulubiona szkoła...

Nasze drogi do wolności

drogi2

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”
Jan Paweł II

11 listopada, to bardzo ważny dzień dla każdego Polaka – Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku minęła 101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.
Z tej doniosłej okazji chór oraz szkolne koło teatralne przedstawili inscenizację słowno-muzyczną, pt. „Nasze drogi do wolności”.
Nasza ojczyzna jest teraz wolna i niepodległa, ale wiemy, że nie zawsze tak było.
Na 123 lata Polska znikła z mapy Europy, podzielona między trzy wrogie mocarstwa: Rosję, Prusy i Austro-Węgry. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały narodu polskiego.
Podczas inscenizacji zabraliśmy uczniów, nauczycieli i rodziców w historyczną podróż. Wspominaliśmy o trudnych losach Polaków, począwszy od tragedii trzeciego rozbioru w 1795 roku, poprzez przegrane powstania listopadowe i styczniowe, uczestnictwo w wojnach napoleońskich, aż do zakończenia I wojny światowej w 1918 roku i odzyskania upragnionej wolności.
Śpiewane przez chór pieśni, takie jak: Warszawianka, Rota, Mazurek Dąbrowskiego, czy Marsz Pierwszej Brygady, towarzyszyły Polakom podczas powstań narodowych i wojen, podnosząc na duchu i zagrzewając do walki.
Recytowane przez uczniów wiersze, których autorami są wybitni polscy poeci: Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Maria Konopnicka, Edward Słoński, mówiły o niezłomności narodu polskiego, Jego odwadze i poświęceniu. Nasi przodkowie, mimo klęski kolejnych powstań, ogromnego cierpienia, emigracji, wygnania i katorgi, nigdy nie stracili wiary i nie zrezygnowali z walki o wolność ojczyzny.
Inscenizacja, ten krótki powrót do przeszłości, była oddaniem hołdu i czci wszystkim Polakom, którym los ojczyzny nie był obojętny.
Niosła bardzo ważne przesłanie: Musimy znać polską historię – naszą historię,
i pamiętać o ludziach, którzy ją tworzyli, bo dzięki Nim jesteśmy wolni.

Koło teatralne i chór wraz z opiekunami

drogi2