mamy tu wszystkie nowości...

Praca Szkoły w czasie zimowej przerwy świątecznej – 24.12.2018r – 31.12.2018r.

W tych dniach w szkole nie ma zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła zapewnia jedynie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w  świetlicy szkolnej.

24.12.2018r/poniedziałek/ - godz.7:30 -15:00

27.12.2018r/czwartek/        - godz.7:30 -17:00

28.12.2018r/piątek/              - godz.7:30 -17:00

31.12.2018r/ poniedziałek/ - godz.7:30 -15:00

Oddział przedszkolny w szkole pracuje od 24 -31.12.2018r w godzinach 8:00-13:00

W czasie zimowej przerwy świątecznej  nie jeździ bus szkolny i nie ma obiadów w szkole.