mamy tu wszystkie nowości...

Praca szkoły w okresie od 25 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem od dnia 25 maja br. prowadzenia na terenie szkoły zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I – III /świetlica/ i organizacją konsultacji dla uczniów klasy VIII, oraz zajęć z rewalidacji dla uczniów z Orzeczeniami ppp proszę o podjęcie decyzji o ewentualnym pobycie dzieci w szkole, po dokładnym przeanalizowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wytycznymi można się zapoznać tutaj: więcej informacji tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

W związku z możliwością rozprzestrzeniania się wirusa, szkoła będzie musiała podjąć wyjątkowe środki ostrożności i zobowiązać wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do ich bezwzględnego przestrzegania.

Jeśli zdecydują się Państwo na przyprowadzenie dziecka do szkoły, proszę o zapoznanie się z następującymi wymaganiami i przestrzeganie ich:

  1. Dziecko nie będzie mogło zabrać do szkoły własnych zabawek. 2. Należy powstrzymać się przed wszelkimi formami interakcji fizycznej na terenie szkoły, takimi jak: powitania i pożegnania, jakikolwiek kontakt fizyczny z nauczycielami i innymi uczniami, używanie tych samych przedmiotów bez ich wcześniejszej dezynfekcji. 3. Dziecko w drodze do i ze szkoły musi mieć założoną maseczkę ochronną. 4. Dziecko musi się powstrzymywać od dotykania oczu, nosa i ust oraz często myć ręce wodą z mydłem. 5. Dziecko należy nauczyć odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kasłania. 6. Proszę przestrzegać zasad kwarantanny. Jeśli ktokolwiek w rodzinie jest poddany kwarantannie lub jest podejrzany o zakażenie wirusem, dziecko bezwzględnie musi zostać w domu. 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka (nie tylko tych charakterystycznych dla COVID-19), musi ono zostać w domu.

W szkole zostały przygotowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Wszystkie muszą być bezwzględnie przestrzegane ze względu na zdrowie uczniów i ich rodzin oraz zdrowie pracowników szkoły.

Konsultacje (w małych grupach) z przedmiotów egzaminacyjnych /j. polski, matematyka, j. angielski/ dla uczniów klasy VIII oraz zajęcia rewalidacyjne (indywidualne dla uczniów z orzeczeniami ppp) będą prowadzone na terenie szkoły po zakończeniu zajęć on-line w uzgodnionych z nauczycielem terminach.

Na konsultacje klasa VIII zostanie podzielona na 3 grupy po 6 osób. Lista uczniów w poszczególnych grupach i terminy konsultacji podane zostaną 24-05-2020. Konieczna jest zgoda Rodziców na udział uczniów w konsultacjach. Zgoda zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adresy e-mail rodziców i uczniów. Pierwsze konsultacje odbędą się 25.05.2020r.

Tomasz Kucza

Dyrektor Szkoły nr 4 im. Jana Mejstera