twoja ulubiona szkoła...

Przygotowania

Gdy społeczność szkolna zadecydowała, że patronem szkoły w Słomczynie  będzie Jan Mejster, podjęliśmy wiele działań, które mogłyby uświetnić ten kwietniowy dzień. Nauczyciele zaangażowali się w poszukiwanie rodziny naszego patrona. Udało się odnaleźć krewnych Jana Mejstera   - Pan Jerzy Mejster, Pani Hanna Mejster oraz Pan Arkadiusz Nowak  gościli na naszych uroczystościach.

Gromadziliśmy także dokumenty związane z postacią Jana Mejstera. Bardzo ważnym źródłem informacji była kronika szkolna, w której znajdują się wzmianki na temat tego nauczyciela. Rodzina przekazała szkole zdjęcia i  dokumenty.

Udało się także dotrzeć do uczniów Jana Mejstera, którzy wspominali go jako dobrego i lubianego nauczyciela, zaangażowanego w sprawy środowiska lokalnego.

W klasach odbywały się prezentacje ukazujące sylwetkę patrona – nauczyciela, patrioty, żołnierza zamordowanego przez NKWD. Aby uczcić pamięć wszystkich zamordowanych przez NKWD, nauczyciele i uczniowie wycięli 21 800 biało – czerwonych dłoni, które zostały ułożone w kształt  olbrzymiej narodowej flagi.