twoja ulubiona szkoła...

Rekrutacja 2015/2016 - wykaz dokumentów:

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 na stronie Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna:

http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci-specjalne/2-marca-rusza-rekrutacja-do-przedszkoli

Terminarz rekrutacji na rok 2015/2016 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 2-31 marca br. 17-21 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 kwietnia br. o godz. 12.00 25 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 13 do 17 kwietnia br. 26 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br. godz.12.00 28 sierpnia br.godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 1 maja br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 4 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 6 maja br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 9 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 13 maja br.) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 16 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 20 maja br.) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 23 września br.)

Uchwała Rady Gminy dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2015/2016: rekrutacja uchwała

Kryteria ustawowe:  Kryteria_ustawowe

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego uzupełniony o niezbędne załaczniki:  wniosek_oddzial_przedszkolny

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły do pierwszej klasy: wniosek-1-sp

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Wniosek dla dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej spoza rejonu: wniosek_1sp_spoza_rejonu

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Rekrutacja gimnazjum 2015-2016