twoja ulubiona szkoła...

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

W sierpniu 2019r. przeprowadzone będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie.

Terminy postępowania uzupełniającego:

Rodzaj czynności:

1

Składanie wniosków wraz z załącznikami:

19-23.08.2019r.

2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

26.08.2019r. godz. 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia:

27.08.2019r.

4

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

28.08.2019r. godz. 12.00

Odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej zgodnie z zarządzeniem nr 26/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 25 stycznia 2019r.

Szczegóły na stronie internetowej Gminy Konstancin-Jeziorna: informacje

Podania prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 9.00-16.00