mamy tu wszystkie nowości...

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W dniu 30 września 2015r.  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców,  na którym wybraniano Radę Rodziców na rok szkolny 2015/2016:


Prezydium
Przewodniczący: Marcin Ambrozik
Zastępca Przewodniczącego: Daniel Jakubczyk
Skarbnik: Agnieszka Wytrzęś-Juźko
Zastępca skarbnika: Ania Markowska
Sekretarz: Kasia Wojciechowska

Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-mail: radarodzicow@slomczyn.edu.pl
Komisja Rewizyjna:
Beata Gawlik-Pliszka -  Przewodnicząca
Agnieszka Kowalik
Krzysztof Wencławiak

MIESIĘCZNE SKŁADKI na Radę Rodziców
I dziecko  12 zł
II dziecko 10 zł
III dziecko zwolnione
Składki prosimy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców nr  98 8002 0004 0044 4064 3002 0001
( Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Konstancinie Jeziornie ) lub gotówką w sekretariacie szkoły.  Serdecznie dziękujemy za wpłaty.