twoja ulubiona szkoła...

TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI “List do Polski”

W SP nr 4 w Słomczynie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości trwał tydzień twórczości patriotycznej. Odbyły się konkursy m.in. recytatorski, festiwal pieśni patriotycznej,  prezentacje multimedialne dotyczące życia w Polsce 100 lat temu.

Jednym z nich był  konkurs literacko-plastyczny „List do Polski”.

Celem jego było inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności literackich, rozwijanie zdolności plastycznych i artystycznych, a także wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

Listy okazały się bardzo ciekawym materiałem do obserwacji, jak rozumieją patriotyzm młodzi ludzie, co jest dla nich w byciu Polakiem największą wartością i jak pięknie i prosto można mówić o przywiązaniu do kraju.

Opiekunkami konkursu były : P. Aneta Pokorska i P. Swietłana Lissowska-Łaska.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-6.

Zgłoszono 21 prac, wyróżniono 10. Byli to:

z kl.4b :Jakub Piekarniak i  Kacper Huk

z kl.5a : Milena Chojnacka, Julia Woźniak, Maja Baranowska

z kl. 5b : Maja Baran, Matylda Grzanecka, Alicja Szawara, Sebastian Kręgiel, Mateusz Kowalski

Dodatkowo 3 prace zostały zakopane w „Kapsule Czasu” na 50 lat. Wraz z  listami uczniów innych szkół i mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna zakopano 100 listów napisanych specjalnie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Były to prace: Darii Dmoch, Kacpra Sieniutycza i Bartłomieja Wiewiury.

W naszej szkole zorganizowaliśmy wystawę wszystkich prac uczniów, którzy napisali List do Polski.

list1

list2

list3

list6