mamy tu wszystkie nowości...

Taka chwila zdarza się tylko raz

30 kwietnia 2015 roku uczniowie wraz z wychowawcami udali się do kościoła parafialnego w Słomczynie. W świątyni zgromadzili się także zaproszeni goście -  Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Pan Kazimierz Jańczuk, Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Cieślawski, Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Machałek, Skarbnik Gminy Pan Dariusz Lipiec, Kierownik Wydziału Oświaty Pani Magdalena Gołębiowska, członkowie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego – Pani Katarzyna Paprocka i Pan Ksawery Gut, dyrektorzy szkół konstancińskich i dyrektor szkoły w Brześcach, radni, emerytowani nauczyciele, kombatanci, rodzina Jana Mejstera oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół. Poza wymienionymi gośćmi w uroczystości wzięli udział: Jacek Dzikowski proboszcz Parafii w Słomczynie, ks. Paweł Jaworski, ks. Konrad Dmochowski, alumn Kamil Kliszka.

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta, której przewodniczył Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie ksiądz Jacek Dzikowski. W czasie Mszy św. ksiądz proboszcz poświęcił nowy sztandar szkoły w Słomczynie. Następnie sztandar został  przekazany Tomaszowi Kuczy Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie  przez Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Dyrektor zaprezentował sztandar i przekazał go uczniom.

Atmosfera była bardzo podniosła, uczniowie godnie i z dumą przejęli nowy sztandar.

Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły. Na czele maszerowały poczty sztandarowe, następnie zaproszeni goście oraz uczniowie wraz z nauczycielami.

dsc04078-427x640.jpg

Nowy sztandar szkoły został wniesiony do kościoła przez Straż Miejską.

poświęcenie

 Ksiądz proboszcz Jacek Dzikowski święci sztandar szkoły.

burmistrz przekazuje

 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk przekazuje sztandar Dyrektorowi szkoły Tomaszowi Kuczy.

przekazanine uczniom

 Dyrektor szkoły przekazuje sztandar uczniom.

poczty sztandarowe

Uroczysty przemarsz do szkoły.

dsc04243-640x427.jpg

dsc04273-640x427.jpg