twoja ulubiona szkoła...

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków  jest nieobowiązkowe. Każdy rodzic indywidualnie  może ubezpieczyć swoje dziecko w dowolnej placówce  ubezpieczeniowej.

Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko w PZU na dotychczasowych zasadach, składają osobiście  deklarację ubezpieczenia dziecka oraz wpłatę składki ubezpieczenia w sekretariacie szkoły.

Warunki ubezpieczenia są do wglądu w sekretariacie.

Suma ubezpieczenia 11.000 zł  wpłata składki 47 zł

Ostateczny termin wpłaty  20 wrzesienia 2018r.