twoja ulubiona szkoła...

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców poniedziałek 24.09.2018 godz. 18.30

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

Porządek obrad RR 24-09-2018 (poniedziałek!)

początek godz. 18:30

1)      Wybór Przewodniczącego Zebrania - nie kandyduje on do organów Rady.

2)      Wybór 3 członków Komisji Regulaminowej - nie kandydują oni do organów Rady.

3)      Lista obecności - sprawdzenie quorum.

4)      Sprawozdanie z działalności i gospodarki finansowej ustępującego Prezydium.

5)      Raport i wnioski Komisji Rewizyjnej.

6)      Zabranie głosu przez zaproszonych gości (pan Dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej).

7)      Dyskusja, m. in.: 

a.       inicjatywy podjęte przez RR - trwające i zakończonych;

b.       Robotyka

c.       Angielski za Dychę

d.       kółka zainteresowań

e.       remont Szkoły, nowe wyposażenie

f.        współpraca z Samorządem Uczniowskim

g.       bieżące sprawy i potrzeby Szkoły

8)      Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.

9)      Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

10)   Wolne wnioski.

11)   Termin następnego spotkania RR.

Daniel Jakubczyk sekretarz RR

Informacje Rady Rodziców

W dniu 21 września 2017r. odbyło się pierwsze plenarne zebranie Rady
Rodziców, będące zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Wybrano nowe
Prezydium i Komisję Rewizyjną na rok szkolny 2017/2018, w następującym
składzie:
Prezydium:
Marcin Ambrozik - Przewodniczący
Anna Markowska - Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Sieniutycz - Skarbnik
Katarzyna Janisz - Zastępca skarbnika
Daniel Jakubczyk - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Iwona Obarzanek
Aneta Dąbrowska
Krzysztof Wencławiak
Kontakt e-mailowy Radą Rodziców: radarodzicow@slomczyn.edu.pl
Sugerowane miesięczne składki na Radę Rodziców
I dziecko 12 zł
II dziecko 10 zł
III dziecko zwolnione
Składki prosimy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców nr
98 8002 0004 0044 4064 3002 0001 ( Bank Spółdzielczy w Piasecznie
Oddział w Konstancinie Jeziornie ) lub gotówką w sekretariacie szkoły.
Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży - jeszcze w tym roku szkolnym

Gratulacje dla Rady Rodziców za przygotowanie projektu, który został zakwalifikowany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, głosującym na projekt “Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży”. Głosy te zadecydowały o realizacji tego projektu.

http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci/wydarzenia/2016-wrzesien/ogloszono-liste-zadan-do-realizacji-budzetu-obywatelskiego-2017#cnt

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W dniu 30 września 2015r.  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców,  na którym wybraniano Radę Rodziców na rok szkolny 2015/2016:


Prezydium
Przewodniczący: Marcin Ambrozik
Zastępca Przewodniczącego: Daniel Jakubczyk
Skarbnik: Agnieszka Wytrzęś-Juźko
Zastępca skarbnika: Ania Markowska
Sekretarz: Kasia Wojciechowska

Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-mail: radarodzicow@slomczyn.edu.pl
Komisja Rewizyjna:
Beata Gawlik-Pliszka -  Przewodnicząca
Agnieszka Kowalik
Krzysztof Wencławiak

MIESIĘCZNE SKŁADKI na Radę Rodziców
I dziecko  12 zł
II dziecko 10 zł
III dziecko zwolnione
Składki prosimy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców nr  98 8002 0004 0044 4064 3002 0001
( Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Konstancinie Jeziornie ) lub gotówką w sekretariacie szkoły.  Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

Uwaga Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców przełożone

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców, z przyczyn formalnych / problemy z wyborem trójek klasowych w niektórych klasach / przełożone na środę 30 września 2015r. pierwszy termin godzina 18.15 drugi termin 18.30.  Zebranie odbędzie się w świetlicy szkolnej.

Zastępca Przewodniczącego RR
Dariusz Kania

Walne Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam wszystkich rodziców z Rad Oddziałowych (trójek klasowych) na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Rodziców, które odbędzie się w czwartek, 24.09.2015r o godzinie 18.15 w pierwszym terminie i w o godzinie 18.30 w drugim terminie w świetlicy szkolnej.

Zastępca Przewodniczącego RR
Dariusz Kania

 

Zebranie Rady Rodziców w czwartek 09.04.2015

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 09.04.2015r o godz. 19:00 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  Prezydium

  Przewodniczący: Konrad Wagner

  Zastępca Przewodniczącego: Dariusz Kania

  Skarbnik: Dariusz Kania

  Z-ca Skarbnika: Magdalena Sieniutycz

  Sekretarz: Ilona Wagner

  Z-ca Sekretarza: Monika Anuszewska

  Członek : Daniel Jakubczyk

  Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-mail: radarodzicow@slomczyn.edu.pl

  Komisja Rewizyjna:

  Beata Gawlik-Pliszka – Przewodnicząca

  Joanna Woźniak - Członek Komisji

  Piotr Jóźwiak – Członek Komisji

  SKŁADKI na Radę Rodziców

  •   I dziecko – 12 zł
  •   II dziecko – 10 zł
  •   III dziecko – zwolnione

  Składki prosimy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców nr

  98 8002 0004 0044 4064 3002 0001

  ( Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Konstancinie Jeziornie )

  lub gotówką w sekretariacie szkoły.  Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

Walne Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam wszystkich rodziców z Rad Klasowych (trójek klasowych) na sprawozdawczo odbiorcze Walne Zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 29.09.2014r o godzinie 19.00 w świetlicy szkolnej.
Obecność rodziców wybranych do Rad Oddziałowych ( trójek klasowych ) zarówno z ustępującej jak i nowej rady jest obowiązkowa.

Z poważaniem
Konrad Wagner, przewodniczący

Zdjęcia z zabawy karnawałowej

zdjęcia