twoja ulubiona szkoła...

Egzamin ósmoklasisty

Ogólne informacje o egzaminie ósmoklasisty:

 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
 • Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
 • Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
 • Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty:

 • Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
 • Przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni:
  pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

 • W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
 • Na stronie internetowej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła przykładowe arkusze egzaminacyjne jak również zasady oceniania rozwiązań zadań.
 • Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami można znaleźć również w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 • Wyniki i zaświadczenia:
 • W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Praca szkoły w dniach 10 i 12 listopada

W sobotę 10 listopada zajęcia z robotyki odbywają się zgodnie z planem.

Dzień 12 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szkolny Festiwal Pieśni i Poezji Patriotycznej

festiwal1

Zapraszamy wszystkich we wtorek 13 listopada 2018r. o godz. 9.45.

Zapraszamy na przedstawienie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

przedstawienie

Świętujemy 100 lat niepodległości

100 Obchody 100-lecia Niepodległości  Polski w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera

Wycieczka do miejsc uświęconych krwią Polaków walczących o wolność - Palmiry pod Warszawą 4A , 4B,5A, 5B 23.10.201824.10.2018
Uczczenie grobów żołnierzy   walczących w I Wojnie Światowej z Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego – cmentarz parafialny w Słomczynie 4B, 5A 31.10.2018r
,,Drogi Polaków do niepodległości”- tematyka zajęć o losach Polski Klasy 4-3g na lekcjach historii
Konkurs poezji patriotycznej,,Kto ty jesteś? Polak mały.” Klasy 1-3Klasy 4-8 i 3g 5.11.2018r.poniedziałek
,,Co to znaczy być patriotą?” –pogadanki na godzinach wychowawczych Klasy 1-3 i 4-3g 5-9.11.2018r.
Konkurs plastyczny na plakat,,100-lecie Odzyskania Niepodległości” Klasy 1-3 i 4a 6.11.2018r.wtorek
Konkurs plastyczno-literacki,, List do Polski”. Klasy 1-8 i 3g 8.11.2018r.czwartek
Prezentacja multimedialne przygotowane przez samorząd szkolny Klasy 0-3Klasy 4-5 Klasy 6-7, Klasy 8, 3g 7.11.2018r. środa7.11.2018r. środa 8.11.2018r. czwartek
Prezentacja multimedialne przygotowane przez samorząd szkolny Klasy 0-3Klasy 4-5 Klasy 6-7, Klasy 8, 3g 7.11.2018r. środa7.11.2018r. środa 8.11.2018r. czwartek
100 listów na 100 lecie Niepodległej – przekazanie listów akcja: informacje 8.11.2018r.
Uroczystość ogólnoszkolna,, 100-lecie niepodległości Polski” „Rekord dla Niepodległej” o godzinie 11.11 wspólne odśpiewanie hymnu państwowego Przedstawienie teatru szkolnego: „Pisk Białego Orła” Wszystkie klasy 9.11.2018rPiątek rozpoczęcie godz. 10.45
Udział pocztu sztandarowego i przedstawicieli uczniów w oficjalnych uroczystościach:Apel poległych, złożenie wieńców przy pomniku poległych w latach 1918-1921 mieszkańców Jeziorny, przy ul. Warszawskiej „Marsz Wolnych Polaków” z   Ratusza do Hugonówki Msza Św. za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Konstancin-Jeziorna Delegacja uczniów i nauczycieli 11.11.2018r.godz. 11.00 godz. 12.00 godz. 17.00
Szkolny Festiwal Pieśni i Poezji   Patriotycznej.Oficjalne rozdanie nagród uczniom biorącym udział w konkursach zorganizowanych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości gr.0klasy 1-3g 13.11.2018rwtorek 9.45

Cała szkoła czyta dzieciom – październik 2018

czyt1

Akcja „Cała szkoła czyta dzieciom” jest pomysłem na to, aby wzajemnie zarażać się pasją czytania oraz żeby starsi zrobili coś wartościowego dla młodszych. A to, jak się okazuje, nie jest trudne!
Tak więc gdy październik miał się ku końcowi, a listopadowe Święto Zmarłych stało już w progu, razem z Rodzicami naszych uczniów - p. Elą Ambrozik, p. Dorotą Kulik, p. Beatą Kowalczyk i p. Maćkiem Kujawskim, zdecydowaliśmy się przeczytać naszym Milusińskim opowiadanie o przemijaniu i śmierci.
I choć nie jest łatwo rozmawiać z dziećmi na tak trudne tematy, to bajka pt. „Amelka i motyle”, autorstwa Pawła Księżyka pokazała, że wszystko co smutne i bolesne kiedyś zamieni się w radość podobnie jak życie gąsienic, które opuszczają kokon, by stać się kolorowym motylem.
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc i poświęcony czas.

czyt3

Zebrania z Rodzicami 6-7-8 listopada 2018r.

Zapraszamy  wszystkich rodziców na zebrania z wychowawcami klas. Zebrania zaczynają się o godzinie 18:00.

6 listopada 2018r.

Grupa 0 – wychowawca grupy - Barbara Stawiarska  - sala OP

Klasa 1 - zebranie odbędzie się w innym terminie.

Klasa 2 -wychowawca klasy - Wiesława Zając -  sala 1

Klasa 3- wychowawca klasy - Katarzyna Król Kowalczyk - sala 3

7 listopada 2018r.

Klasa  4A - wychowawca klasy -   Grażyna Wichlińska - sala 7

Klasa  4B -  wychowawca klasy  - Clair  Pater-  sala 8

Klasa  5A -  wychowawca klasy -  Jolanta Kornaszewska -   sala 5

Klasa  5B -  wychowawca klasy  - Aneta Pokorska -  sala 6

8 listopada 2018r.

Klasa 6  - zebranie przeniesione na 13 listopada 2018r. /wtorek/ godz.18:00

Klasa 7 - wychowawca klasy - Elżbieta Peterek -  sala 7

Klasa  8 - wychowawca klasy   - Iwona Michalak - sala 5

Klasa  3g -  wychowawca klasy   - Bożena Goss - sala  8

Obecność rodziców klas 8 i 3gim. obowiązkowa z uwagi na przekazywanie informacji dotyczących organizacji egzaminów.

Odbierz znicz i pomagaj!

znicz_1
Szkolny Wolontariat we współpracy z Fundacją “Wszystkich Świętych” w dniu 31 października prowadzi zbiórkę charytatywną na rzecz jednej z potrzebujących rodzin z Konstancina. Za dobrowolny datek otrzymasz znicz. Pamiętaj! Znicz to symbol! Zrób w tym roku dobry uczynek zupełnie przy okazji!

Praca szkoły w okresie “Wszystkich Świętych”

2 listopada 2018 szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.
Świetlica szkolna czynna jest od godz. 7.30 do 15.00
Autokar szkolny nie kursuje, w tym dniu nie ma również obiadu.
Zajęcia z Robotyki w dniach 2 i 3 listopada /piątek i sobota/ są odwołane.

Ostatnie pożegnanie Jerzego Mejstera

jerzy_m_2018_2m.jpg

„Można umrzeć

I nie wiedzieć, czym jest śmierć…”  R. Brandstaetter

…bo ludzie dobrzy i szlachetni nie odchodzą cali, ale na zawsze pozostają w pamięci i sercu innych.

Zmarłemu Panu Jerzemu Mejsterowi zawdzięczamy wiele – nie tylko cenne pamiątki rodzinne dotyczące Patrona naszej szkoły, ale również to, że był pośrednikiem między    Janem Mejsterem, a nami, którzy z dumą nazywamy Go swoim Patronem;

za to, że był żywą skarbnicą wiedzy o najważniejszych dla nas wartościach i za to wreszcie,  że był dobrym i szlachetnym człowiekiem, który potrafi dzielić się z innymi, tym co posiada.

9 października 2018 r. w Aleksandrowie Kujawskim delegacja Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciel Rady Rodziców - uczestniczyła w pogrzebie najstarszego krewnego Patrona naszej szkoły, Jerzego Mejstera.

jerzy_m2018_1m.jpg

jerzy_m_2018_3m.jpg