twoja ulubiona szkoła...

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Przypominamy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00.
Loginy i hasła zostały przesłane do dziennika elektronicznego do wiadomości uczniów i ich rodziców.
Adres serwisu: https://wyniki.edu.pl
Oryginały zaświadczeń wraz z kopiami będą wydawane uczniom w szkole w piątek 31 lipca między godz. 14.30 a 15.30 za poświadczeniem odbioru /tak jak wydawaliśmy świadectwa szkolne/.
W przypadku problemów z hasłem proszę o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.
Tomasz Kucza