twoja ulubiona szkoła...

Praca szkoły od 1 czerwca 2020r.

Od 2 czerwca rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas IV-VII. Prowadzimy nadal konsultacje dla uczniów klasy VIII.

Szkoła jest przygotowana na prowadzenie zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym oraz kontynuowanie zajęć świetlicowych uczniów dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

Wychowawcy mają aktualne zgłoszenia dla rodziców dzieci.

Konsultacje dla klas IV - VIII mają na celu bezpośredni kontakt z nauczycielami przedmiotów.

Dotyczy on:

  • wyjaśnienia zagadnień, które nie są zrozumiałe dla uczniów;
  • zaliczenia kartkówek, sprawdzianów i tematów na których uczeń był nieobecny;
  • poprawy ocen ze sprawdzianów i kartkówek;
  • poprawy proponowanych niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów.

Konsultacje będą prowadzone według harmonogramu po godzinne 13.00 w szkole.

od 2 czerwca 2020r. wg odrębnego harmonogramu. Zgłoszenie na konsultacje i zgoda rodziców dostępna jest w załączniku. Proszę jeszcze uzupełnić listę przedmiotów do konsultacji.

Zgody prosimy przesyłać do wychowawców i do wiadomości sekretariatu szkoły: sekretariat@slomczyn.edu.pl do godz. 10.00 1 czerwca 2020r. zgoda oswiadczenie-rodzica-kl-4-7-konsultacje.pdf

Harmonogram konsultacji dla poszczególnych klas dostępny będzie u wychowawców od poniedziałku.

W przypadku przedmiotów prowadzonych on-line możliwe jest organizowanie konsultacji również on-line w Microsoft Teams z użyciem kamery w grupach nie większych niż 4 osoby. Zależy to od decyzji nauczyciela.

Informacje dodatkowe:

  • piątek 12 czerwca (po „Bożym Ciele”) jest dniem wolnym od pracy.
  • egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie 16-17-18 czerwca 2020r. w tych dniach będą prowadzone zajęcia on-line. Zajęć tych nie będą prowadzić nauczyciele oddelegowani do pracy w komisjach egzaminacyjnych.
  • informacje dotyczące organizacji zakończenia roku szkolnego zostaną podanie niezwłocznie po potrzymaniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.