twoja ulubiona szkoła...

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy 1 na rok szkolny 2020/21

W sierpniu 2020r przeprowadzone będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie.

Termin postępowania uzupełniającego.

Czynności Terminy postepowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków z załącznikami 17-21 sierpień 2020r
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 24 sierpień 2020rgodz. 12:00
3 Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na piśmie woli przyjęcia do szkoły 25 sierpień 2020r
4 Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 sierpień 2020rgodz. 12:00

Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z zarządzeniem nr 20 /VIII/2020r z dnia 24 stycznia 2020r Burmistrza Gminy Konstancin Jeziorna do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie należy składać do 4 września 2020r.

Szczegóły na stronie Gminy Konstancin Jeziorna: informacje

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i do 1 klasy SP można składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@slomczyn.edu.pl Wnioski przyjmujemy do 21 sierpnia 2020r.