mamy tu wszystkie nowości...

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego dla dzieci z grupy przedszkolnej odbędzie się 25.06 2020r /czwartek/ o godzinie 18:00

 1. Rodzice bez dzieci są proszeni o punktualne przyjazd do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 2. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej odbierają z rąk wychowawcy klasy w wyznaczonym oknie łącznika.
 3. Rodzice po odbiór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oczekują w kolejce zachowując odległość 1.5 metra od siebie.
 4. Rodzice podchodzą pojedynczo do okna w maseczkach i rękawiczkach.
 5. Po odebraniu dokumentu Rodzice odjeżdżają z terenu szkoły.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 8 w dniu 26.06.2020r/piątek/ godz. 9:00

 1. Zakończenie roku szkolnego dla klas 8 odbędzie się w sali gimnastycznej o godz.9:00
 2. Uczniowie do szkoły wchodzą sami w maseczkach i rękawiczkach.
 3. Udają się na salę gimnastyczną i tam zajmują wyznaczone miejsca.
 4. W sali gimnastycznej zostaną pożegnani przez Dyrektora Szkoły. Z rąk wychowawcy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Po zakończeniu pożegnania uczniowie mający świadectwa z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą lub wzorową oceną z zachowania otrzymają stypendium. Uczniowie ci do szkoły powinni przybyć z rodzicem, który odbierze stypendium.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 6B w dniu 26.06. 2020r/piątek/

Klasa 1 godzina  10:00

Klasa 2 godzina   11:00

Klasa 3 godzina  12:00

Klasa 4 godzina   13:00

Klasa 6B godzina 14:00

 1. Rodzice bez dzieci są proszeni o punktualny przyjazd do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 2. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły tylko odbierają świadectwa z rąk wychowawcy klasy w wyznaczonym oknie łącznika.
 3. Rodzice czekając w kolejce zachowują odległości 1.5 metra od siebie.
 4. Rodzice podchodzą do okna pojedynczo w maseczkach i rękawiczkach.
 5. Po odebraniu świadectwa Rodzice odjeżdżają z terenu szkoły.
 6. Rodzice uczniów z klasy 4 i 6B, których dzieci mają świadectwo z wyróżnieniem i ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową zgłaszają się po odbiór stypendium.

Zakończenie roku szkolnego przez uczniów klas 5A, 5B, 6A, 7 w dniu 27.06. 2020r /sobota/

Klasa 5A godzina  9 :00

Klasa 5B godzina 10:00

Klasa 6A godzina 11:00

Klasa 7 godzina 12:00

Porządek odbioru świadectw przez rodziców w tych klasach jest taki sam jak wyżej. Po odbiór świadectw osobiście mogą przyjść tylko uczniowie klas 6A, 7. Uczniowie mający świadectwo z wyróżnieniem powinni przyjechać z rodzicem by odebrać stypendium.

Uwaga!

W przypadku burzy lub deszczu odbiór świadectw będzie odwołany.

Rodzice, którzy nie mogą w wyznaczonym terminie odebrać świadectwa swojego dziecka lub stypendium, mają możliwość odebrania ich w sekretariacie po telefonicznym ustaleniu godziny z sekretarzem szkoły.