twoja ulubiona szkoła...

Praca szkoły w okresie świątecznym

W dniach 22,23,24, 29,30,31 grudnia 2014 oraz  w dniach 2, 5 stycznia 2015   szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Prowadzone będą  jedynie zajęcia opiekuńcze.

Świetlica szkolna funkcjonuje  w dniach 24 i 31 grudnia od 7.30 do 15.00

W pozostałych dniach zgodnie z planem.

W tych dniach nie będzie autobusu szkolnego.

Prosimy o wypełnienie przez rodziców deklaracji dotyczącej uczestnictwa uczniów w zajęciach opiekuńczych do 17.12.2014r.

Deklaracje uczestnictwa w zajęciach przekażą wychowawcy.

,,Przyda się taka chwila, żeby nad życiem się zatrzymać…”

KDK
Mijający rok 2014 jest dla całego świata czasem wspomnienia i obchodów wybuchu I wojny światowej. Minęło bowiem 100 lat od „Wielkiej wojny”, jak ją zwykliśmy nazywać. Wojny, która miała być wojną błyskawiczną, a trwała aż 4 lata i pochłonęła miliony istnień ludzkich na całym świecie. To właśnie ta wojna, Polakom w trzech zaborach , dała do ręki broń, stawiając po przeciwnych stronach na polach bitewnych.
Rocznice wojen powinniśmy obchodzić, aby uczcić pamięć poległych, ale przede wszystkim po to, aby uświadomić sobie i młodszemu pokoleniu bezmiar cierpienia i okrucieństwo wojny. By postępować tak, aby na świecie wojen nie było.
Sen o wolności , w 1914 roku śnili wszyscy Polacy, a Józef Piłsudski w 1918 zmaterializował go.
Te i wiele innych faktów, stały się inspiracją programu artystycznego ,przygotowanego przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły- Zespołu Szkół nr4 w Słomczynie, w związku z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej. Uroczystość odbyła się 3XII 2014 roku
Inicjatorem i gospodarzem tej uroczystości był Urząd Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna i Burmistrz, Pan Kazimierz Jańczuk.
Słomczyn i okolica, stały się dla wielu walczących żołnierzy, miejscem wiecznego spoczynku. To majątek Marynin ,,przygarnął” 66 żołnierzy, w tym wielu o znajomo brzmiących nazwiskach: Moczyński, Rogoziński, Fabiński…….To im, i ich pamięci poświęcony został nasz program. Za motto posłużyły nam słowa epitafium z nagrobka na Dolnym Śląsku: ,,Ziemia, na której walczyliście, nie dla wszystkich była ojczyzną. Teraz was obejmuje i jest waszą matką”.
Wojna zabiera i odbiera, nie wybierając miejsca na mogiły. Dla potomnych jest zobowiązaniem do pamięci o człowieku. Stefan Żeromski, mieszkający po I wojnie w Konstancinie, podczas spaceru, odnajduje cmentarz w Maryninie. To temu zdumiewającemu miejscu poświęca opowiadanie, pt. ,,Pomyłki”. Tekst ten posłużył naszym uczniom , jako przewodnik po ulotnym i tragicznym miejscu poległych Polaków.
Opowiadaliśmy o życiu i śmierci. O okolicy z tragiczną przeszłością. O ukojeniu, o mądrości człowieka , który potrafi wybaczać, ale też musi pamiętać.
Tekstom poetyckim i faktograficznym towarzyszyły wyśpiewane wiersze Edwarda Stachury i Adama Ziemianina, w wykonaniu szkolnego chóru ,,Dziecięce podwórko”.
Mamy nadzieję, że wszystkim ,,przydała się chwila zatrzymania nad życiem”, a widownia, złożona z gimnazjalistów, uznała fakt, że ,,ziemia , która nas nosi , jest naprawdę święta”.
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Irena Cejba , Prezes Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych ,działającego w Konstancinie – Jeziornie.
Władze gminy reprezentowała Pani Magdalena Gołębiowska, kierownik Wydziału Oświaty oraz Pani Joanna Muszyńska-Dziurny kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi. W naszym odczuciu, zważywszy na wagę uroczystości, reprezentacja to zbyt skromna.
Tym bardziej, bardzo dziękujemy nauczycielom i uczniom gimnazjów konstancińskich za przybycie, obejrzenie i słowa uznania.
Dyrekcji i pracownikom KDK ,,Hugonówka” dziękujemy za gościnność i życzliwą , merytoryczną pomoc.
Naszym uczniom bardzo dziękujemy za mobilizację , wysiłek i dostarczone wzruszenie.

Nauczyciele ZS nr4 w Słomczynie
Małgorzata Gozdołek
Adrianna Mańkowska- Rzezak
Aneta Pokorska
Barbara Daniszewska

21 listopada 2014 - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, powstało  w 1973 r., kiedy to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt izraelsko-arabski.  Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść nie prowadzą do niczego dobrego. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Z czasem święto zaczęło żyć własnym życiem i stało się inicjatywą zupełnie  apolityczną. Taki dzień, jak ten, przypomina wszystkim, że warto jest zatrzymać się na chwilę, zastanowić nad własnym życiem, uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka. Wystarczy ciepły uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, okazanie empatii, czy przyjazne nastawienie, które tak naprawdę nie wymaga dużego wysiłku, a ma bardzo duże znaczenie. W tym roku obchodzimy drugi raz Dzień Życzliwości w naszej szkole, mamy nadzieję, że jest to już nasza mała tradycja. J

Szkolne Koło Wolontariatu   koordynator Anna Rogalska

Zebranie Rady Rodziców 27.11.2014 godz. 18.30

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 27.11.2014r o godz. 18:30 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący


Zebrania z rodzicami

W związku z realizowanym przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum programem profilaktycznym w dniu 18 i 19 listopada 2014 odbędą się szkolenia dla rodziców i zebrania z wychowawcami. Obecność rodziców obowiązkowa.

18 listopada

17.30 Szkolenie dla rodziców z klas 5-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum: Cyberprzemoc. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zebrania z wychowawcami:

18.30 – klasa 5 sp p. B. Goss sala nr 7

18.30 – klasa 6 sp p. A. Pokorska sala nr 6

18.30 – klasa 1 gim p. Clair Pater sala nr 8

18.30 – klasa 2 gim p.  Adrianna Mańkowska-Rzezak

18.30 – klasa 3 gim p. Małgorzata Gozdołek

19 listopada

17.30 Szkolenie dla rodziców z klas 1-4 szkoły podstawowej: Cyberprzemoc. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zebrania z rodzicami:

18.30 – klasa 1a sp p. W. Zając sala nr 1

18.30 – klasa 1a sp p. K. Wiewiura sala nr 2

18.30 – klasa 2 sp. p. K. Król-Kowalczyk świetlica

18.30 – klasa 3 sp p. B. Daniszewska sala nr 3

18.30 – klasa 4 sp p. I. Michalak sala nr 5

11 LISTOPADA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości w Konstancinie Jeziornie.

W uroczystościach brały udział władze Gminy z Burmistrzem na czele, organizacje kombatanckie oraz poczty sztandarowe.

Uczniowie naszej szkoły złożyli wieniec pod pomnikiem mieszkańców Konstancina-Jeziorny poległych w latach 1914-1921 przy ul. Warszawskiej.

Link do zdjęć z uroczystości:  zdjęcia

Informacje o pracy szkoły 10 listopada 2014r.

W dniu 10 listopada 2014 szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.
Prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńcze.
Świetlica szkolna funkcjonuje w poniedziałek 10 listopada zgodnie z planem od 7.30 do 15.00.
Zajęcia dydaktyczne odpracowano 14 października. 2014r.
Nie będzie autobusu szkolnego.
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości jest dniem wolnym od zajęć.

Dziennik lekcyjny

Udostępniono możliwość logowania się do dziennika zajęć lekcyjnych dla uczniów i rodziców. Szczegółowe informacje o sposobie logowania się po kliknięciu na link: Dziennik lekcyjny UONET+

Link dostępny jest na dole po prawej stronie.

W przypadku problemów z logowaniem się prosimy o kontakt z wychowawcami.

Uwaga:

Dziennik jest udostępniony dla klas: 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum.

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

  Prezydium

  Przewodniczący: Konrad Wagner

  Zastępca Przewodniczącego: Dariusz Kania

  Skarbnik: Dariusz Kania

  Z-ca Skarbnika: Magdalena Sieniutycz

  Sekretarz: Ilona Wagner

  Z-ca Sekretarza: Monika Anuszewska

  Członek : Daniel Jakubczyk

  Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-mail: radarodzicow@slomczyn.edu.pl

  Komisja Rewizyjna:

  Beata Gawlik-Pliszka – Przewodnicząca

  Joanna Woźniak - Członek Komisji

  Piotr Jóźwiak – Członek Komisji

  SKŁADKI na Radę Rodziców

  •   I dziecko – 12 zł
  •   II dziecko – 10 zł
  •   III dziecko – zwolnione

  Składki prosimy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców nr

  90 8002 0004 0205 1510 2002 0001

  ( Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział w Konstancinie Jeziornie )

  lub gotówką w sekretariacie szkoły.  Serdecznie dziękujemy za wpłaty.

Walne Zebranie Rady Rodziców

Zapraszam wszystkich rodziców z Rad Klasowych (trójek klasowych) na sprawozdawczo odbiorcze Walne Zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 29.09.2014r o godzinie 19.00 w świetlicy szkolnej.
Obecność rodziców wybranych do Rad Oddziałowych ( trójek klasowych ) zarówno z ustępującej jak i nowej rady jest obowiązkowa.

Z poważaniem
Konrad Wagner, przewodniczący