twoja ulubiona szkoła...

Praca szkoły w czasie sprawdzianu szóstej klasy i egzaminu gimnazjalnego

W dniu 1 kwietnia 2015 (sprawdzian szóstej klasy) szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od 7.30 do 17.00.

Rodzice uczniów dostaną pisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych.

Oddział przedszkolny pracuje normalnie zgodnie z planem.

Autobus szkolny kursuje zgodnie z rozkładem.

W dniach 21, 22, 23 kwietnia 2015 - w czasie egzaminu gimnazjalnego uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie mają zajęć dydaktycznych.

Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od 7.30 do 17.00.

Rodzice uczniów dostaną pisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem. Autobus szkolny kursuje zgodnie z rozkładem.

Zebranie Rady Rodziców czwartek 12.03.2015 godz. 19.00

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 12.03.2015r o godz. 19:00 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 9-11 marca 2015 r. odbędą się w kościele parafialnym Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły.

Plan rekolekcji:

9-10 marca (poniedziałek i wtorek)

9.00 -10.00 kl. I-III

10.45 – 12.00 kl. IV-VI

12.45-14.00 kl. I-III gimnazjum

11 marca (środa)

9.00 – 10.30 kl. I-VI

11.15 – 12.45 kl. I-III gimnazjum

Do czasu rozpoczęcia spotkań rekolekcyjnych zajęcia w szkole będą odbywać się zgodnie z planem na dany dzień. 

Dzieci zostaną doprowadzone do kościoła przez nauczycieli. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie, których rodzice zadeklarowali pobyt w świetlicy, będą odprowadzani do szkoły.

Uczniowie oddziału przedszkolnego nie uczestniczą rekolekcjach. Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

Rekrutacja 2015/2016 - wykaz dokumentów:

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 na stronie Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna:

http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci-specjalne/2-marca-rusza-rekrutacja-do-przedszkoli

Terminarz rekrutacji na rok 2015/2016 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 2-31 marca br. 17-21 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 kwietnia br. o godz. 12.00 25 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 13 do 17 kwietnia br. 26 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br. godz.12.00 28 sierpnia br.godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 1 maja br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 4 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 6 maja br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 9 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 13 maja br.) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 16 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 20 maja br.) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 23 września br.)

Uchwała Rady Gminy dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2015/2016: rekrutacja uchwała

Kryteria ustawowe:  Kryteria_ustawowe

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego uzupełniony o niezbędne załaczniki:  wniosek_oddzial_przedszkolny

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły do pierwszej klasy: wniosek-1-sp

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Wniosek dla dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej spoza rejonu: wniosek_1sp_spoza_rejonu

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Rekrutacja gimnazjum 2015-2016

Odwołane zebranie z rodzicami klasy 3 sp

W związku z nieobecnością nauczyciela zebranie z rodzicami kl. 3 sp odbywające się 4.02.2015 zostało przeniesione na termin późniejszy.

O nowym terminie poinformujemy w najbliższym czasie.

Zebrania z rodzicami po feriach

Kl. 3sp. 04.02.2015 godz. 18.00 sala nr 3 p. Barbara Daniszewska
Kl. 4sp. 04.02.2015 godz. 18.00 sala nr 5 p. Iwona Michalak
Kl. 5sp. 05.02.2015 godz. 18.00 sala nr 7 p. Bożena Goss
Kl. 6sp. 03.02.2015 godz. 18.00 sala nr 6 p. Aneta Pokorska
Kl. 1gim. 05.02.2015 godz. 18.00 sala nr 8 p. Clair Pater
Kl. 2gim. 04.02.2015 godz. 18.00 sala nr 6 p. Adrianna Mańkowska-Rzezak
Kl. 3gim. 05.02.2015 godz. 18.00 sala nr 4 p. Małgorzata Gozdołek

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 15.01.2014r o godz. 19:30 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący

Zebrania z rodzicami przed feriami:

13 stycznia 2015 /wtorek/ klasa II - godz. 17.00 - wych. p. Katarzyna Król-Kowalczyk sala nr 1

13 stycznia 2015 /wtorek/ klasa Ia - godz. 17.30 - wych. p. Wiesława Zając sala nr 1

14 stycznia 2015 /środa/   OP        - godz. 17.00 - wych. p. Halina Strzelecka sala OP

15 stycznia 2015 /czwartek/ klasa Ib - godz. 17.00 - wych. p. Katarzyna Wiewiura sala nr 2

Pozostałe klasy będę miały zebrania po feriach zimowych.

Szlachetna Paczka 2014

Tradycją w naszej szkole jest udział w akcji “Szlachetna Paczka”, której ideą jest uwrażliwianie naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka.

Pod opieką pani Anny Rogalskiej, która jest wolontariuszem “Szlachetnej Paczki” oraz wychowawcy, pani Małgorzaty Gozdołek, uczniowie klasy III gimnazjum wybrali rodzinę uczestniczącą w projekcie “Szlachetna Paczka”. Kwestowali, zbierając pieniądze wśród uczniów, nauczycieli i pracowników oraz wszystkich spoza szkoły, którzy chcieli wspomóc naszą akcję. Udało nam się zebrać kwotę 2118,50 zł. Pieniądze w całości zostały przeznaczone na zakup rzeczy, o które poprosiła wybrana przez nas rodzina.

Paczka (składająca się z piętnastu paczek) została przekazana rodzinie 13.12.2014 przez wolontariuszy “Szlachetnej Paczki”. Towarzyszyło temu duże wzruszenie i podziękowania ze strony rodziny, ponieważ nawet najmniejszy dar sprawił, że na twarzach obdarowanych pojawił się uśmiech, a w sercach zagościła radość, że w swoich troskach i kłopotach nie są sami, ale mogą liczyć na pomoc tak wielu.

Uczniowie klasy III gimnazjum

Życzenia świąteczne

szopka

“A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.”
J 1,14
Niech światło betlejemskiej nocy przeniknie szarą codzienność naszego życia swoim blaskiem, a Dzieciątko Jezus błogosławi na każdy dzień.
Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2015
życzą Dyrektor, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły