twoja ulubiona szkoła...

ZASZUM NAM POLSKO

zaszum-nam-polsko-plakat.jpg

Szkolny chór ,,Dziecięce Podwórko”, doświadczył w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 szczególnej, artystycznej lekcji historii.

Zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Wszechnica Konstancińska i grupę artystyczną ,,Pod Prąd” do udziału w wyjątkowych wydarzeniach artystycznych. Pierwsze z nich to koncert w Kościele w Skolimowie, 6 III 2016 r., poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kolejny, to koncert w scenerii starej plebanii przy kościele w Powsinie, wieńczący uroczystości pogrzebowe Stanisława Milczyńskiego, zmarłego w Kanadzie w styczniu 2016r. dowódcy Powstańców, spoczywających w powsińskiej mogile.

Naszą artystyczną drogę podsumowały dwa koncerty podczas wakacji.

1 sierpnia, w Powsinie, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 4 sierpnia w konstancińskiej siedzibie Domu Kultury Hugonówka. Mimo okresu wakacyjnego udało się zaangażować do tej pracy dużą grupę chórzystów, za co jestem bardzo wdzięczna im samym i rodzicom, którzy cierpliwie dowozili i odbierali po długich próbach swoje pociechy.

Koncerty wakacyjne były dla nas niezwykłym doświadczeniem artystycznym i patriotycznym, zwłaszcza, że słuchali nas żyjący jeszcze Powstańcy.

We wszystkie te przedsięwzięcia zaangażowały się osoby spoza naszej szkoły, ale ciągle z nią związane – Schola parafialna, absolwenci, ich rodzice. Dziękuję bardzo p. Marcinowi Ambrozikowi, Państwu Renacie i Wojciechowi Stecom, p. Joannie Gutowskiej, p. Łukaszowi Gutowskiemu, p. Mariuszowi Kowalczykowi, p. Tadeuszowi Daniszewskiemu i zawsze niezawodnym i genialnym absolwentom: Marysi, Marcie, Magdzie, Krzyśkowi, Pawłowi, Kubie, Ryszardowi.

Nasza młodzież i dzieci wzruszają swoim talentem i wrażliwością. To zaszczyt z nimi pracować. Jestem z nich bardzo dumna.

                                                                             Barbara Daniszewska- opiekun artystyczny chóru

Wyjazd do Ciechocinka – Niezapomniana lekcja historii

Ziemio Katyńska

Przesiąknięta polską krwią

W której zasmakowałaś ..

Wanda Wasicka

        W dniu 29 czerwca br. na zaproszenie prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka pana Mariana Gawineckiego delegacja naszej szkoły, na czele z panem dyrektorem Tomaszem Kuczą, nauczycielami, Radą Rodziców oraz uczniami pocztu sztandarowego, wzięła udział we Mszy Św. w Ciechocinku, poświęconej ofiarom zbrodni katyńskiej. Powodem zaproszenia na uroczystość był nasz patron Jan Mejster, który urodził się w Ciechocinku, a zamordowany został w Charkowie.

        W kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła podczas uroczystej  Mszy Św. , której przewodniczył kard. Zenon Grocholewski została odsłonięta tablica upamiętniająca dziewięciu mieszkańców Ciechocinka, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu i innych miejscach kaźni na terenie byłego ZSRR.

        Tablica wykonana została z białego, włoskiego granitu ze złotymi literami. Wieńczy ją wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej, pod którą wmurowano łuskę karabinową wypełnioną ziemią, przywiezioną z Katynia w 1989 roku.  Podobna łuska została wręczona delegacji szkolnej przez Prezesa Związku Kombatantów RP i BWP w Ciechocinku pułkownika Macieja Maksymowicza.

        Wśród zaproszonych gości była także rodzina dwudziestosiedmioletniego wówczas ppor. rez. Jana Mejstera, nauczyciela Szkoły Powszechnej w Słomczynie: Hanna Mejster, córka przyrodniego brata Jana i Jerzy Mejster, Jego bratanek.

        Cała uroczystość miała piękną patriotyczną oprawę, uświetnioną pieśniami chóralnymi i dostojnym brzmieniem orkiestry wojskowej. Była to dla nas niezapomniana lekcja historii, podczas, której odczytano apel poległych i wybrzmiała salwa honorowa na cześć pomordowanych. Wróciliśmy do Szkoły w Słomczynie pełni wzruszeń, ze świadomością, że największa ofiara, jaką jest oddanie życia za wolność ojczyzny, nakazuje nam i pokoleniom, które przyjdą po nas wieczną pamięć oraz cześć poległym i pomordowanym za naszą wolność.

 dsc_0261-333x640.jpg

dsc_0106-640x424.jpg

dsc_0102-640x424.jpg

dsc_0144-640x424.jpg

dsc_0202-640x424.jpg

dsc_0228-640x424.jpg

dsc_0186-640x424.jpg

dsc_0256-640x424.jpg

dsc_0280-640x424.jpg

Wykaz podręczników obowiązujacych w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła podstawowa:

sp_podr_2016_2017

Gimnazjum:

gim_podr_2016_2017

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 PIĄTEK 24 CZERWCA

Zapraszamy wszystkich rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Msza Święta w Kościele w Słomczynie  godz. 8.00.

Po Mszy Św. , około godz. 9.15 rozpoczniemy część oficjalną w sali gimnastycznej.

Zakończenie roku szkolnego w Zerówce czwartek 23 czerwca godz. 10.00

Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej Hieronymus

hier

W bieżącym roku szkolnym dwie uczennice naszego Gimnazjum, Aleksandra Ambrozik i Agata Jakubczyk, zdobyły tytuł laureatek w Gimnazjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej HIERONYMUS 2016. Tematem tegorocznych zmagań były Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła. Zdobyta wiedza przyniosła duży sukces - 83% podczas III etapu konkursu i cenne 5 punktów do nowego liceum. Gratulujemy!!!

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowany jest przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów z województwa mazowieckiego.

Wspomnienie o Pani Emilii Zduńczyk

cci20160621.jpg

W dniu 06.06.2016 roku z naszego grona odeszła pani Emilia Zduńczyk, pożegnaliśmy Ją 13. czerwca mszą świętą w kościele parafialnym w Słomczynie.

Pani Emilia Zduńczyk była wieloletnim nauczycielem Szkoły Podstawowej w Słomczynie. Rozpoczęła pracę jako młoda nauczycielka 01.09.1959 roku i uczyła nieprzerwanie do 31.08.1990 roku, do momentu przejścia na emeryturę. Uczyła matematyki, przez 31 lat pracy była wychowawcą wielu pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej w Słomczynie. W latach 1971 – 1973 sprawowała funkcję Kierownika Szkoły.

Pozostanie w naszej pamięci, jako dobry nauczyciel i wychowawca, ale przede wszystkim człowiek pełen hartu i pogody ducha, wewnętrznej siły, zawsze chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pani Emilia do końca była zainteresowana losami Swojej Szkoły, jej nauczycieli i uczniów.

Dziękujemy

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie

8-9.06.2016r.- Dni Profilaktyki w Zespole Szkół nr 4

08.06.16r/środa/- warsztaty psychoedukacyjne dla klas 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4 .

Temat zajęć: Jak rozwiązywać konflikty między sobą? Porozumienie bez przemocy.

Szkolenie dla Rodziców tych klas – godz. 17:00-18:00

Temat spotkania: ,,Trening umiejętności wychowawczych”.

09.06.16r/czwartek/- warsztaty psychoedukacyjne dla klas 5, 6, 1gim, 2gim, 3gim.

Klasy 5 i 6

Temat zajęć: ,,Porozumienie bez przemocy”.

Klasa1G

Temat zajęć:,, Motywowanie do nauki”.

Klasy 2g i 3g

Temat zajęć: ,,Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych”.

Szkolenie dla Rodziców klas 5, 6, 1g, 2g, 3g  – godz.17:00-18:00

Temat spotkania: ,,Jak budować motywację u dzieci i młodzieży by osiągały sukcesy w nauce?

Zapraszamy wszystkich Rodziców do szkoły na spotkania.

Torowe Mistrzostwa Polski 10-12 czerwca 2016

Zapraszamy wszystkich na Torowe Mistrzostwa Polski!!!

plakat-tmp-2016-str1.jpg

torowe-mistrzostwa-polski-2016-regulamin.pdf

tmp_slomczyn_2016-zgloszenie.xls

Transmisja w  Internecie: http://live.knc.pl/

Wyniki Torowych Mistrzostw Polski 2016:  wyniki wyniki

Praca szkoły w dniu 27 maja 2016

W dniu 27 maja 2016 r. zajęcia w Oddziale Przedszkolnym odbywają się od 8.00 do godz. 13.00.

W szkole podstawowej i gimnazjum nie prowadzimy zajęć dydaktycznych.

Świetlica szkolna czynna jest od 7.30 do 15.00

Autokar dowożący uczniów do szkoły nie kursuje.

Pierwsza rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Słomczynie

dsc_0148_str.jpg

29  kwietnia 2016 r. świętowaliśmy 1. rocznicę nadania naszej szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się od przejścia całej społeczności szkolnej do kościoła parafialnego w Słomczynie.  Marsz był bardzo podniosły, ponieważ prowadził go poczet sztandarowy. W kościele została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył ksiądz proboszcz Jacek Dzikowski.

dsc_0166-str.jpg

dsc_0165-str.jpg

Następnie udaliśmy się na pobliski cmentarz, na którym znajduje się symboliczny grób naszego Patrona. Nauczyciele, uczniowie, Przewodniczący Rady Rodziców  złożyli wieńce i zapalili znicze na grobie Jana Mejstera oraz na grobach innych żołnierzy poległych za Ojczyznę.

dsc_0232-str.jpg

dsc_0235-str.jpg

Pan dyrektor wygłosił przemówienie, w którym przypomniał sylwetkę naszego Patrona, podkreślił rolę nauki  i pracy na rzecz Ojczyzny. Uświadomił uczniom, jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy poświęcili życie, abyśmy  mogli żyć, uczyć się i pracować w wolnym kraju.

dsc_0244-str.jpg