mamy tu wszystkie nowości...

30 kwietnia uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 oraz przekazanie sztandaru

„Naród, który nie zna swojej przeszłości,

umiera i nie buduje swojej przyszłości.”

Jan Paweł II

Dyrektor, Grono Pedagogiczne,

Rada Rodziców i uczniowie

Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość nadania imienia

Jana Mejstera

Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Słomczynie,

które odbędą się 30 kwietnia 2015 r.

Rozpoczynamy o godzinie 10 .00 Mszą Świętą w kościele parafialnym w Słomczynie w czasie której nastąpi poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Po Mszy Świętej przeniesienie sztandaru do budynku szkoły przy ul. Wilanowskiej 218.

W szkole dalsza część uroczystości:

  • przekazanie Uchwały  Rady Gminy Konstancin-Jeziorna nadającej imię Jana Mejstera,
  • ślubowanie uczniów,
  • część artystyczna,
  • zwiedzanie szkoły.

guzik

Jan Mejster

Mejster

Jan Mejster urodził się 21 października 1913 roku w Ciechocinku. Około  1932 roku wstąpił do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie w 1935 roku otrzymał starszeństwo w Korpusie Oficerów Kawalerii.

W wieku 22 lat, podjął pracę nauczyciela muzyki w szkole w Słomczynie. Dawni uczniowie wspominają go jako lubianego i szanowanego społecznika, zaangażowanego w życie wsi.

Kiedy we wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Jan Mejster wziął udział w Kampanii Wrześniowej jako podporucznik 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. generała Józefa Dwernickiego. Po kapitulacji dostał się do niewoli radzieckiej, w 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Charkowie.

W słomczyńskiej kronice szkolnej możemy odczytać zapis datowany  na październik 1939 roku: Jan Mejster nie wrócił z wojny.

W dniach 9-10 listopada 2007 roku, w czasie uroczystości Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów odbywających się na Placu Józefa Piłsudskiego, został pośmiertnie mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Uważamy, że nadanie Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Słomczynie imienia  Jana Mejstera jest wyrazem troski o właściwe wychowanie młodego pokolenia.

Jan Mejster uosabia takie wartości jak: honor, umiłowanie Ojczyzny, gotowość do poświęceń, zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego.  Z cała pewnością jest wzorem do naśladowania dla społeczności szkolnej  i inspiracją do kształtowania postaw młodzieży wobec historii  i patriotyzmu.

HIERONYMUS 2015

biblia

Z  radością informujemy, że uczennica naszej szkoły Katarzyna Banecka, znalazła się w gronie laureatów Kuratoryjnego Konkursu Wiedzy Biblijnej HIERONYMUS 2015, uzyskując 76,62% (59 pkt).

Tematem tegorocznego konkursu były Ewangelie Synoptyczne i Pisma Katolickie

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zebranie Rady Rodziców w czwartek 09.04.2015

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 09.04.2015r o godz. 19:00 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący

Życzenia świąteczne

Człowiek nie może żyć bez miłości(…) Jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi mu się miłość, jeżeli nie spotka się z miłością.”
Jan Paweł II
Aby zbliżające się Święta Zmartwychwstania Chrystusa były czasem doświadczenia prawdziwej miłości Boga i ludzi oraz głębokiej refleksji nad swoim życiem.
Życzą wszystkim:
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i wszyscy pracownicy

Praca szkoły w czasie sprawdzianu szóstej klasy i egzaminu gimnazjalnego

W dniu 1 kwietnia 2015 (sprawdzian szóstej klasy) szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych.

Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od 7.30 do 17.00.

Rodzice uczniów dostaną pisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych.

Oddział przedszkolny pracuje normalnie zgodnie z planem.

Autobus szkolny kursuje zgodnie z rozkładem.

W dniach 21, 22, 23 kwietnia 2015 - w czasie egzaminu gimnazjalnego uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie mają zajęć dydaktycznych.

Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od 7.30 do 17.00.

Rodzice uczniów dostaną pisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa w zajęciach świetlicowych.

Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem. Autobus szkolny kursuje zgodnie z rozkładem.

Zebranie Rady Rodziców czwartek 12.03.2015 godz. 19.00

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 12.03.2015r o godz. 19:00 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 9-11 marca 2015 r. odbędą się w kościele parafialnym Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej szkoły.

Plan rekolekcji:

9-10 marca (poniedziałek i wtorek)

9.00 -10.00 kl. I-III

10.45 – 12.00 kl. IV-VI

12.45-14.00 kl. I-III gimnazjum

11 marca (środa)

9.00 – 10.30 kl. I-VI

11.15 – 12.45 kl. I-III gimnazjum

Do czasu rozpoczęcia spotkań rekolekcyjnych zajęcia w szkole będą odbywać się zgodnie z planem na dany dzień. 

Dzieci zostaną doprowadzone do kościoła przez nauczycieli. Po zakończeniu rekolekcji uczniowie, których rodzice zadeklarowali pobyt w świetlicy, będą odprowadzani do szkoły.

Uczniowie oddziału przedszkolnego nie uczestniczą rekolekcjach. Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

Rekrutacja 2015/2016 - wykaz dokumentów:

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 na stronie Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna:

http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci-specjalne/2-marca-rusza-rekrutacja-do-przedszkoli

Terminarz rekrutacji na rok 2015/2016 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 2-31 marca br. 17-21 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 kwietnia br. o godz. 12.00 25 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 13 do 17 kwietnia br. 26 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br. godz.12.00 28 sierpnia br.godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 1 maja br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 4 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 6 maja br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 9 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 13 maja br.) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 16 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 20 maja br.) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 23 września br.)

Uchwała Rady Gminy dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2015/2016: rekrutacja uchwała

Kryteria ustawowe:  Kryteria_ustawowe

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego uzupełniony o niezbędne załaczniki:  wniosek_oddzial_przedszkolny

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły do pierwszej klasy: wniosek-1-sp

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Wniosek dla dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej spoza rejonu: wniosek_1sp_spoza_rejonu

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Rekrutacja gimnazjum 2015-2016

Odwołane zebranie z rodzicami klasy 3 sp

W związku z nieobecnością nauczyciela zebranie z rodzicami kl. 3 sp odbywające się 4.02.2015 zostało przeniesione na termin późniejszy.

O nowym terminie poinformujemy w najbliższym czasie.