mamy tu wszystkie nowości...

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Przypominamy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00.
Loginy i hasła zostały przesłane do dziennika elektronicznego do wiadomości uczniów i ich rodziców.
Adres serwisu: https://wyniki.edu.pl
Oryginały zaświadczeń wraz z kopiami będą wydawane uczniom w szkole w piątek 31 lipca między godz. 14.30 a 15.30 za poświadczeniem odbioru /tak jak wydawaliśmy świadectwa szkolne/.
W przypadku problemów z hasłem proszę o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.
Tomasz Kucza

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego dla dzieci z grupy przedszkolnej odbędzie się 25.06 2020r /czwartek/ o godzinie 18:00

 1. Rodzice bez dzieci są proszeni o punktualne przyjazd do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 2. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej odbierają z rąk wychowawcy klasy w wyznaczonym oknie łącznika.
 3. Rodzice po odbiór informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oczekują w kolejce zachowując odległość 1.5 metra od siebie.
 4. Rodzice podchodzą pojedynczo do okna w maseczkach i rękawiczkach.
 5. Po odebraniu dokumentu Rodzice odjeżdżają z terenu szkoły.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 8 w dniu 26.06.2020r/piątek/ godz. 9:00

 1. Zakończenie roku szkolnego dla klas 8 odbędzie się w sali gimnastycznej o godz.9:00
 2. Uczniowie do szkoły wchodzą sami w maseczkach i rękawiczkach.
 3. Udają się na salę gimnastyczną i tam zajmują wyznaczone miejsca.
 4. W sali gimnastycznej zostaną pożegnani przez Dyrektora Szkoły. Z rąk wychowawcy otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 5. Po zakończeniu pożegnania uczniowie mający świadectwa z wyróżnieniem oraz bardzo dobrą lub wzorową oceną z zachowania otrzymają stypendium. Uczniowie ci do szkoły powinni przybyć z rodzicem, który odbierze stypendium.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 6B w dniu 26.06. 2020r/piątek/

Klasa 1 godzina  10:00

Klasa 2 godzina   11:00

Klasa 3 godzina  12:00

Klasa 4 godzina   13:00

Klasa 6B godzina 14:00

 1. Rodzice bez dzieci są proszeni o punktualny przyjazd do szkoły na wyznaczoną godzinę.
 2. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły tylko odbierają świadectwa z rąk wychowawcy klasy w wyznaczonym oknie łącznika.
 3. Rodzice czekając w kolejce zachowują odległości 1.5 metra od siebie.
 4. Rodzice podchodzą do okna pojedynczo w maseczkach i rękawiczkach.
 5. Po odebraniu świadectwa Rodzice odjeżdżają z terenu szkoły.
 6. Rodzice uczniów z klasy 4 i 6B, których dzieci mają świadectwo z wyróżnieniem i ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wzorową zgłaszają się po odbiór stypendium.

Zakończenie roku szkolnego przez uczniów klas 5A, 5B, 6A, 7 w dniu 27.06. 2020r /sobota/

Klasa 5A godzina  9 :00

Klasa 5B godzina 10:00

Klasa 6A godzina 11:00

Klasa 7 godzina 12:00

Porządek odbioru świadectw przez rodziców w tych klasach jest taki sam jak wyżej. Po odbiór świadectw osobiście mogą przyjść tylko uczniowie klas 6A, 7. Uczniowie mający świadectwo z wyróżnieniem powinni przyjechać z rodzicem by odebrać stypendium.

Uwaga!

W przypadku burzy lub deszczu odbiór świadectw będzie odwołany.

Rodzice, którzy nie mogą w wyznaczonym terminie odebrać świadectwa swojego dziecka lub stypendium, mają możliwość odebrania ich w sekretariacie po telefonicznym ustaleniu godziny z sekretarzem szkoły.

Informacje podstawowe dotyczące Egzaminu ósmoklasisty.

 1. Egzamin przeprowadzony będzie w dniach:
  • 16 czerwca – język polski
  • 17 czerwca – matematyka
  • 18 czerwca – język angielski

Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 9.00

Uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.30. Pojedynczo wchodzą wejściem od strony łącznika.

Stosują się do wszelkich poleceń nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.

Uczniowie na terenie szkoły używają maseczek lub przyłbic i zachowują bezpieczny odstęp.

Obowiązkowo dokonują dezynfekcji rąk.

Maseczki lub przyłbice można zdjąć dopiero w sali egzaminacyjnej po zajęciu wylosowanego miejsca.

Wszelkie przedmioty z wyłączonymi telefonami komórkowymi i innym sprzętem elektronicznym oprócz wyszczególnionych niżej przyborów do pisania i małej butelki wody zostaną zdeponowane w przygotowanych przez szkołę podpisanych torbach plastikowych, które będą zwrócone uczniowi po zakończeniu egzaminu.

Do sali egzaminacyjnej w przypadku egzaminu ósmoklasisty przedmiotu wnosimy:

 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych);
 • dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 • małą butelkę z wodą, którą uczeń powinien umieścić na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • legitymację szkolną

Szczegółowe informacje zostały przesłane pocztą e-mail rodzicom i uczniom klasy ósmej.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy ósmej!

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej

Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

Rekrutacja ta obejmuje Warszawę i powiaty graniczące z stolicą.

Link na stronę: rekrutacja 2020 szkoły ponadpodstawowe

Szkolenie na stronie YouTube  9.06.2020 godz. 14.00 link: szkolenie

Praca szkoły od 1 czerwca 2020r.

Od 2 czerwca rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas IV-VII. Prowadzimy nadal konsultacje dla uczniów klasy VIII.

Szkoła jest przygotowana na prowadzenie zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym oraz kontynuowanie zajęć świetlicowych uczniów dla klas 1-3 szkoły podstawowej.

Wychowawcy mają aktualne zgłoszenia dla rodziców dzieci.

Konsultacje dla klas IV - VIII mają na celu bezpośredni kontakt z nauczycielami przedmiotów.

Dotyczy on:

 • wyjaśnienia zagadnień, które nie są zrozumiałe dla uczniów;
 • zaliczenia kartkówek, sprawdzianów i tematów na których uczeń był nieobecny;
 • poprawy ocen ze sprawdzianów i kartkówek;
 • poprawy proponowanych niedostatecznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów.

Konsultacje będą prowadzone według harmonogramu po godzinne 13.00 w szkole.

od 2 czerwca 2020r. wg odrębnego harmonogramu. Zgłoszenie na konsultacje i zgoda rodziców dostępna jest w załączniku. Proszę jeszcze uzupełnić listę przedmiotów do konsultacji.

Zgody prosimy przesyłać do wychowawców i do wiadomości sekretariatu szkoły: sekretariat@slomczyn.edu.pl do godz. 10.00 1 czerwca 2020r. zgoda oswiadczenie-rodzica-kl-4-7-konsultacje.pdf

Harmonogram konsultacji dla poszczególnych klas dostępny będzie u wychowawców od poniedziałku.

W przypadku przedmiotów prowadzonych on-line możliwe jest organizowanie konsultacji również on-line w Microsoft Teams z użyciem kamery w grupach nie większych niż 4 osoby. Zależy to od decyzji nauczyciela.

Informacje dodatkowe:

 • piątek 12 czerwca (po „Bożym Ciele”) jest dniem wolnym od pracy.
 • egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie 16-17-18 czerwca 2020r. w tych dniach będą prowadzone zajęcia on-line. Zajęć tych nie będą prowadzić nauczyciele oddelegowani do pracy w komisjach egzaminacyjnych.
 • informacje dotyczące organizacji zakończenia roku szkolnego zostaną podanie niezwłocznie po potrzymaniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Praca szkoły w okresie od 25 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem od dnia 25 maja br. prowadzenia na terenie szkoły zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I – III /świetlica/ i organizacją konsultacji dla uczniów klasy VIII, oraz zajęć z rewalidacji dla uczniów z Orzeczeniami ppp proszę o podjęcie decyzji o ewentualnym pobycie dzieci w szkole, po dokładnym przeanalizowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wytycznymi można się zapoznać tutaj: więcej informacji tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

W związku z możliwością rozprzestrzeniania się wirusa, szkoła będzie musiała podjąć wyjątkowe środki ostrożności i zobowiązać wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do ich bezwzględnego przestrzegania.

Jeśli zdecydują się Państwo na przyprowadzenie dziecka do szkoły, proszę o zapoznanie się z następującymi wymaganiami i przestrzeganie ich:

 1. Dziecko nie będzie mogło zabrać do szkoły własnych zabawek. 2. Należy powstrzymać się przed wszelkimi formami interakcji fizycznej na terenie szkoły, takimi jak: powitania i pożegnania, jakikolwiek kontakt fizyczny z nauczycielami i innymi uczniami, używanie tych samych przedmiotów bez ich wcześniejszej dezynfekcji. 3. Dziecko w drodze do i ze szkoły musi mieć założoną maseczkę ochronną. 4. Dziecko musi się powstrzymywać od dotykania oczu, nosa i ust oraz często myć ręce wodą z mydłem. 5. Dziecko należy nauczyć odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kasłania. 6. Proszę przestrzegać zasad kwarantanny. Jeśli ktokolwiek w rodzinie jest poddany kwarantannie lub jest podejrzany o zakażenie wirusem, dziecko bezwzględnie musi zostać w domu. 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka (nie tylko tych charakterystycznych dla COVID-19), musi ono zostać w domu.

W szkole zostały przygotowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Wszystkie muszą być bezwzględnie przestrzegane ze względu na zdrowie uczniów i ich rodzin oraz zdrowie pracowników szkoły.

Konsultacje (w małych grupach) z przedmiotów egzaminacyjnych /j. polski, matematyka, j. angielski/ dla uczniów klasy VIII oraz zajęcia rewalidacyjne (indywidualne dla uczniów z orzeczeniami ppp) będą prowadzone na terenie szkoły po zakończeniu zajęć on-line w uzgodnionych z nauczycielem terminach.

Na konsultacje klasa VIII zostanie podzielona na 3 grupy po 6 osób. Lista uczniów w poszczególnych grupach i terminy konsultacji podane zostaną 24-05-2020. Konieczna jest zgoda Rodziców na udział uczniów w konsultacjach. Zgoda zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adresy e-mail rodziców i uczniów. Pierwsze konsultacje odbędą się 25.05.2020r.

Tomasz Kucza

Dyrektor Szkoły nr 4 im. Jana Mejstera

Wznowienie zajęć opiekuńczych w zerówce od 11 maja 2020r.

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją rządu o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, będzie możliwość udziału uczniów klasy 0 w zajęciach opiekuńczych od 11 maja br.
Prosimy o podjęcie decyzji o ewentualnym pobycie dzieci w szkole, po dokładnym przeanalizowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wytycznymi można się zapoznać tutaj:
http://www.kuratorium.waw.pl/download/1/18401/WytyczneGISiMZ-PDF.pdf

Rodzice dzieci uczęszczanych do oddziału przedszkolnego zostali poinformowani drogą elektroniczną o wznowieniu zajęć opiekuńczych od 11 maj 2020r. i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

Życzenia Świąteczne

chrystus

„A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.”

J 1,5

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne mimo bólu, lęku i ciemności przyniosą nam wszystkim

niewzruszoną wiarę, że to co trudne w końcu przeminie i zajaśnieje nad nami światło Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Głębokich przeżyć religijnych i rodzinnych oraz siły do tego, by „zostać w domu”

wszystkim Rodzicom i uczniom życzą

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ich rodziców i opiekunów

Uruchomiliśmy telefony kontaktowe psychologów i pedagoga dla uczniów, rodziców i opiekunów w związku z czasem pandemii coronawirusa, zawieszeniem zajęć szkolnych, przejściem na nauczanie online, problemami szkolnymi i rodzinnymi związanymi z sytuacją w kraju oraz przebywaniem uczniów w domu.

Nr telefonu: 22 484 22 15

Telefon czynny jest w godzinach dyżurów nauczycieli:

Dyżury pełnią:

 • ·       Pani psycholog Agata Gallewicz od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00-20.00 nr wew. 1
 • ·       Pani pedagog Grażyna Wołosewicz od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00-18.00 nr wew. 2
 • ·       Pani psycholog Anna Rogalska w poniedziałek godz. 16.00-18.00 nr wew. 3

Zachęcam wszystkich do kontaktu z psychologami i pedagogiem szkolnym.

Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej na stronie internetowej gminy: pomoc

Lekcje z programowania z Fundacją Orange

Zamieszczamy link do lekcji programowania z fundacją Orange:
https://www.facebook.com/events/211698796601415/?event_time_id=211698809934747