twoja ulubiona szkoła...

Życznia świąteczne

wielkanoc

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; Zmartwychwstał.” 

Łk 24, 5-6

Niech Święta Wielkanocne będą dla każdego z nasz czasem pogłębienia wiary w to, że Bóg przezwycięża każdy trud i rozświetla wszystkie ciemności naszego życia.

Szczęśliwych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przeżytych w gronie najbliższych

życzą Dyrektor i pracownicy szkoły

PRACA SZKOŁY PO ŚWIĘTACH WIELKANOCNYCH

W związku z organizowanym w dniach 23, 24, 25 kwietnia 2014r. /środa, czwartek, piątek/ ogólnopolskim egzaminem gimnazjalnym:

- uczniowie Szkoły Podstawowej nie mają zajęć dydaktycznych.

- w świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia opiekuńcze.  

- świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od 7.30 do 17.00. 

- oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem

- uczniowie klas gimnazjalnych są zwolnieni z zajęć. 


Zebranie Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 09.04.2014r o godz. 18:30 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący

Wywiadówka dla szkoły podstawowej

We wtorek 8 kwietnia odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów z klasy:

  • II sp. godz. 17.00 - p. Barbara Daniszewska

W środę 9 kwietnia odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów z klas:

  • I sp. godz. 17.00 - p. Katarzyna Król-Kowalczyk
  • III sp. godz. 17.00 - p.  Wiesława Zając

W czwartek 10 kwietnia  odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów z klas:

  • IV sp. godz. 17.00 - p. Bożena Goss
  • V sp. godz. 18.00 - p. Aneta Pokorska
  • VI sp. godz. 18.00 - p. Clair Pater

O godz. 19.00 odbędzie się zebranie rodziców w sprawie wymiany ze szkołą w Barcelonie.

Wywiadówka dla klas gimnazjalnych

We wtorek 8 kwietnia odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych:

  • klasa   I gim. - godz. 18.00 - p. Adrianna Mańkowska-Rzezak
  • klasa  II gim. - godz. 18.30 - p. Małgorzata Gozdołek
  • klasa III gim. - godz. 18.00 - p. Iwona Michalak

Praca szkoły w czasie sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych

W dniu 1 kwietnia 2014 organizowany jest ogólnopolski sprawdzian dla uczniów szóstej klasy. 

W tym dniu nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. 

Szkoła prowadzi jedynie zajęcia opiekuńcze. 

Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od 7.30 do 17.00. 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej dostaną pisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych. 

Oddział przedszkolny pracuje normalnie zgodnie z planem. 

W dniach 23, 24, 25 kwietnia 2014 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nie mają zajęć dydaktycznych.

Prowadzone są jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.  

Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem od 7.30 do 17.00. 

Uczniowie klas gimnazjalnych są zwolnieni z zajęć. 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej dostaną pisemne deklaracje odnośnie uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. 

Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 25-27 marca 2014 r. będą odbywały się Rekolekcje Wielkopostne.

Plan rekolekcji:

25 marca (wtorek)

10.00 – 10.45      klasy I-III szkoła podstawowa

11.45 – 12.30 klasy IV-VI

13.00 – 14.45 klasy I-III gimnazjum

26 marca (środa)

10.00 – 10.45      klasy I-III szkoła podstawowa

11.45 – 12.30 klasy IV-VI

13.00 – 14.45 klasy I-III gimnazjum

27 marca (czwartek)

10.00 – 11.15 klasy I-VI szkoła podstawowa

11.45 – 13.00 klasy I-III gimnazjum

 

Zajęcia w tych dniach będą odbywały się zgodnie z planem, do czasu rozpoczęcia spotkań rekolekcyjnych przez każdą z grup.

Następnie dzieci pod opieką nauczycieli będą przechodziły do kościoła.

Po zakończonych rekolekcjach nie ma już zajęć lekcyjnych. Świetlica szkolna będzie pracowała w tych dniach zgodnie z planem.

Prosimy o informację na temat powrotu uczniów do domu po zakończonych rekolekcjach.

Rekrutacja 2014/2015 wykaz dokumentów:

Terminarz rekrutacji: terminy 2014_2015

Kryteria ustawowe:  Kryteria_ustawowe

Lokalne kryteria przyjęć oddział przedszkolny przy szkole podstawowej:  Kryteria_ przyjęć_lokalne_oddział_przedszkolny

Wniosek oddział przedszkolny przy szkole podstawowej: wniosek-OP

Wniosek 1 klasa szkoły podstawowej:  wniosek-1-sp

Zgłoszenie do 1 klasy gimnazjum rejon: podanie gimnazjum rejon

Wniosek 1 klasa gimnazjum: gimnazjum poza rejonem

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty - terminy rekrutacji: Mazowiecki Kurator Oświaty

Rekrutacja uczniów na nowy rok szkolny 2014/2015

Od 3 marca rusza rekrutacja uczniów na nowy rok szkolny 2014/2015.

W związku z wejściem w życie ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7) zmieniają się zasady przyjmowania uczniów do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna: rekrutacja

Dokumenty do wypełnienia na stronie urzędu lub na stronie szkoły w zakładce: Rekrutacja do szkoły .

Wzory dokumentów można odebrać również osobiście w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Mam 6 lat, chcę poznawać świat, idę do szkoły

Zapraszamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęconej sześciolatkom w szkole: http://www.6latki.men.gov.pl/