mamy tu wszystkie nowości...

Zebranie Rady Rodziców w czwartek 28.05.2015

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie zaprasza rodziców - członków Rad Oddziałowych oraz wszystkich zainteresowanych na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 28.05.2015r o godz. 19:00 w świetlicy szkolnej.
W imieniu Prezydium
Konrad Wagner
Przewodniczący

Zapraszamy na obowiązkowe szkolenia i zebrania dla rodziców klasy: 6, 1g, 2g, 3g

20.05.2015r/środa/

 

 *Godzina  17:30 -18:15 /45min/      Rodzice uczniów klas:  6, 1g, 2g, 3g.             

Temat zajęć : ,,Ufaj czy sprawdzaj – jak chronić dziecko przed sięganiem po używki?” .

Po szkoleniu, około 18.15 obowiązkowe zebrania z wychowawcami

Zapraszamy na obowiązkowe szkolenia i zebrania dla rodziców klasy:1A, 1B, 2, 3, 4, 5

19.05.2015r/wtorek/

 

*Godzina   17:30 – 18:15  /45min/   Rodzice uczniów klas: 1A, 1B, 2, 3, 4, 5. 

Temat zajęć : ,,Żyrafy i szakale – jak rozmawiać z własnym dzieckiem?”.

Po szkoleniu, około 18.15 obowiązkowe zebrania z wychowawcami:

  

Szkoła w Słomczynie

Szkoła w Słomczynie została założona w 1906 roku przez Polską Macierz Szkolną, przy wsparciu miejscowego proboszcza, ks. Wincentego Tymienieckiego. Mieściła się w Domu Parafialnym, była od początku polską szkołą. Nauka w niej odbywała się w języku polskim.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stała się Szkołą Powszechną. Do 6-osobowego grona pedagogicznego dołączył w roku szkolnym 1934/35 Jan Mejster. Pracował tutaj
do wybuchu II wojny światowej. Szkoła działa nieprzerwanie od 109 lat. Od 1961 roku mieści się ona w obecnym miejscu. Może się poszczycić bardzo dobrymi wynikami nauczania oraz licznymi sukcesami sportowymi i artystycznymi.

Jan Mejster

Jan Mejster urodził się 21 października 1913 roku w Ciechocinku. Po maturze wstąpił
do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie otrzymał starszeństwo w korpusie oficerów kawalerii. Następnie ukończył męskie Seminarium Nauczycielskie.

W roku szkolnym 1934/35 podjął pracę w Szkole Powszechnej w Słomczynie. Uczył muzyki, prowadził chór szkolny oraz drużynę harcerską.

W 1939 roku uczestniczył w Kampanii Wrześniowej jako żołnierz 2. Pułku Ułanów Grochowskich i dostał się do niewoli sowieckiej. Przetrzymywany był w obozie
w Starobielsku. W 1940 roku został zamordowany w Charkowie przez NKWD.

W szkolnej kronice widnieje zapis : „Jan Mejster nie powrócił z wojny”.

W 2007 roku ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński awansował Jana Mejstera na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Przygotowania

Gdy społeczność szkolna zadecydowała, że patronem szkoły w Słomczynie  będzie Jan Mejster, podjęliśmy wiele działań, które mogłyby uświetnić ten kwietniowy dzień. Nauczyciele zaangażowali się w poszukiwanie rodziny naszego patrona. Udało się odnaleźć krewnych Jana Mejstera   - Pan Jerzy Mejster, Pani Hanna Mejster oraz Pan Arkadiusz Nowak  gościli na naszych uroczystościach.

Gromadziliśmy także dokumenty związane z postacią Jana Mejstera. Bardzo ważnym źródłem informacji była kronika szkolna, w której znajdują się wzmianki na temat tego nauczyciela. Rodzina przekazała szkole zdjęcia i  dokumenty.

Udało się także dotrzeć do uczniów Jana Mejstera, którzy wspominali go jako dobrego i lubianego nauczyciela, zaangażowanego w sprawy środowiska lokalnego.

W klasach odbywały się prezentacje ukazujące sylwetkę patrona – nauczyciela, patrioty, żołnierza zamordowanego przez NKWD. Aby uczcić pamięć wszystkich zamordowanych przez NKWD, nauczyciele i uczniowie wycięli 21 800 biało – czerwonych dłoni, które zostały ułożone w kształt  olbrzymiej narodowej flagi.

Pierwszy dzień uroczystości – 29 kwietnia 2015 r.

29 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 na cmentarzu parafialnym w Słomczynie zgromadzili się uczniowie ZS nr 4. Towarzyszyli im przedstawiciele rodziny Jana Mejstera, kombatanci, Dyrektor, nauczyciele oraz rodzice. Na symbolicznym grobie Jana Mejstera złożono wieńce
i zapalono znicze.  Zebrani minutą ciszy uczcili Jego pamięć.

dsc03977-640x427.jpg

dsc03989-427x640.jpg

dsc03988-640x427.jpg

dsc04050-640x427.jpg

Rodzina przy symbolicznym grobie Jana Mejstera.

dsc04004-pano-640x194.jpg

Rodzina, kombatanci, uczniowie, nauczyciele, rodzice zebrani na cmentarzu w Słomczynie.

Taka chwila zdarza się tylko raz

30 kwietnia 2015 roku uczniowie wraz z wychowawcami udali się do kościoła parafialnego w Słomczynie. W świątyni zgromadzili się także zaproszeni goście -  Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Pan Kazimierz Jańczuk, Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Cieślawski, Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Machałek, Skarbnik Gminy Pan Dariusz Lipiec, Kierownik Wydziału Oświaty Pani Magdalena Gołębiowska, członkowie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego – Pani Katarzyna Paprocka i Pan Ksawery Gut, dyrektorzy szkół konstancińskich i dyrektor szkoły w Brześcach, radni, emerytowani nauczyciele, kombatanci, rodzina Jana Mejstera oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół. Poza wymienionymi gośćmi w uroczystości wzięli udział: Jacek Dzikowski proboszcz Parafii w Słomczynie, ks. Paweł Jaworski, ks. Konrad Dmochowski, alumn Kamil Kliszka.

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta, której przewodniczył Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie ksiądz Jacek Dzikowski. W czasie Mszy św. ksiądz proboszcz poświęcił nowy sztandar szkoły w Słomczynie. Następnie sztandar został  przekazany Tomaszowi Kuczy Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie  przez Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Dyrektor zaprezentował sztandar i przekazał go uczniom.

Atmosfera była bardzo podniosła, uczniowie godnie i z dumą przejęli nowy sztandar.

Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły. Na czele maszerowały poczty sztandarowe, następnie zaproszeni goście oraz uczniowie wraz z nauczycielami.

dsc04078-427x640.jpg

Nowy sztandar szkoły został wniesiony do kościoła przez Straż Miejską.

poświęcenie

 Ksiądz proboszcz Jacek Dzikowski święci sztandar szkoły.

burmistrz przekazuje

 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk przekazuje sztandar Dyrektorowi szkoły Tomaszowi Kuczy.

przekazanine uczniom

 Dyrektor szkoły przekazuje sztandar uczniom.

poczty sztandarowe

Uroczysty przemarsz do szkoły.

dsc04243-640x427.jpg

dsc04273-640x427.jpg

Ceremonia

Aktu nadania szkole imienia Jana Mejstera dokonał Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Cieślawski, który odczytał stosowną uchwałę, następnie przekazał dokument Panu Tomaszowi Kuczy Dyrektorowi ZS nr 4 w Słomczynie.

W  przemówieniach wygłoszonych przez Dyrektora, władze gminy i powiatu oraz Przewodniczącego Rady Rodziców podkreślano wyjątkowość sytuacji, w której patronem szkoły zostaje jej pracownik, nauczyciel, osoba związana z tym środowiskiem. Pan Ksawery Gut nawiązał w swoim wystąpieniu do zapisku z kroniki szkolnej i stwierdził, że dzisiaj możemy powiedzieć : „Jan Mejster powrócił z wojny”.

Głos zabrał także bratanek Jana Mejstera, który w bardzo emocjonalnym wystąpieniu opowiedział o życiu swego wuja i jego rodziny, o ich patriotyzmie, o wartościach, które były im bliskie. Mówił o czasach, w których urodził się i wychował Jan Mejster.

Dyrektor szkoły wręczył członkom rodziny naszego patrona honorowe dyplomy włączające ich do grona społeczności ZS nr 4 w Słomczynie. Dyplomy okolicznościowe otrzymali także obecni na uroczystościach byli uczniowie Jana Mejstera.

przewodniczący

Przewodniczący Rady Gminy Konstancin-Jeziorna Andrzej Cieślawski odczytuje Uchwałę nadającą imię Jana Mejstera.

 Burmistrz przem

Przemawia Kazimierz Jańczuk Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

dsc04320-640x427.jpg

Jerzy Mejster opowiada o Janie Mejsterze i o swojej rodzinie.

dsc04333-640x427.jpg

Głos zabiera absolwent naszej szkoły p. Ksawery Gut - członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

dsc04336-640x427.jpg

Przemawia p. Konrad Wagner przewodniczący Rady Rodziców.

wręczenie dyplomu honorowego

Dyrektor szkoły Tomasz Kucza wręcza Jerzemu Mejsterowi dyplom honorowego członka społeczności szkolnej.

dsc04362-427x640.jpg

Dyrektor szkoły pokazuje unikalne dokumenty dotyczące patrona, które przekazała rodzina Mejsterów szkole.

dsc04358-640x427.jpg

Dyrektor szkoły przekazuje pamiątkowy dyplom p. Stefanowi Rulskiemu, który pamięta Jana Mejstera.

Ślubowanie

Jedną z najbardziej uroczystych chwil było ślubowanie uczniów. Wszyscy z powagą, z pełnym zaangażowaniem ślubowali, że będą służyć Bogu i Ojczyźnie rzetelną nauką i uczciwą pracą, będą dbać o dobre imię szkoły, szanować wartości narodowe i kierować się w życiu wartościami bliskimi naszemu patronowi – honorem i umiłowaniem Ojczyzny.

Przedstawiciele poszczególnych klas ślubowali na sztandar, unosząc dwa palce, co uczyniło ten moment jeszcze bardziej podniosłym.

dsc04340-427x640.jpg dsc04343-640x427.jpg dsc04341-640x427.jpg