twoja ulubiona szkoła...

Druga rocznica nadania imienia Jana Mejstera Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 4

Jan Mejster

„Naród, który nie zna swoje przeszłości, umiera
I nie buduje przyszłości.”
Jan Paweł II

12 maja 2017 r. obchodziliśmy Dzień Patrona, związany z drugą rocznicą nadania naszej szkole imienia Jana Mejstera - nauczyciela szkoły w Słomczynie w latach 1937–39, a zarazem żołnierza 2. Pułku Ułanów Grochowskich, zamordowanego w 1940 r. przez NKWD w Charkowie.
Kilka dni przed planowanymi obchodami przedstawiciele kl. III gimnazjum przypomnieli wszystkim uczniom postać Jana Mejstera, przedstawiając przygotowane przez siebie prezentacje medialne o Jego życiu, pracy i walce.
W głównym dniu obchodów uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji Patrona szkoły oraz wszystkich polskich żołnierzy zamordowanych w ramach tzw. Zbrodni Katyńskiej.
Następnie złożyli wieńce i zapalili znicze na symbolicznej mogile Jana Mejstera, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Słomczynie, zaznaczając w ten sposób, że dumni z narodowej przeszłości możemy budować swoją własną przyszłość.

Wyjazd do Ciechocinka – Niezapomniana lekcja historii

Ziemio Katyńska

Przesiąknięta polską krwią

W której zasmakowałaś ..

Wanda Wasicka

        W dniu 29 czerwca br. na zaproszenie prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ciechocinka pana Mariana Gawineckiego delegacja naszej szkoły, na czele z panem dyrektorem Tomaszem Kuczą, nauczycielami, Radą Rodziców oraz uczniami pocztu sztandarowego, wzięła udział we Mszy Św. w Ciechocinku, poświęconej ofiarom zbrodni katyńskiej. Powodem zaproszenia na uroczystość był nasz patron Jan Mejster, który urodził się w Ciechocinku, a zamordowany został w Charkowie.

        W kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła podczas uroczystej  Mszy Św. , której przewodniczył kard. Zenon Grocholewski została odsłonięta tablica upamiętniająca dziewięciu mieszkańców Ciechocinka, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu i innych miejscach kaźni na terenie byłego ZSRR.

        Tablica wykonana została z białego, włoskiego granitu ze złotymi literami. Wieńczy ją wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej, pod którą wmurowano łuskę karabinową wypełnioną ziemią, przywiezioną z Katynia w 1989 roku.  Podobna łuska została wręczona delegacji szkolnej przez Prezesa Związku Kombatantów RP i BWP w Ciechocinku pułkownika Macieja Maksymowicza.

        Wśród zaproszonych gości była także rodzina dwudziestosiedmioletniego wówczas ppor. rez. Jana Mejstera, nauczyciela Szkoły Powszechnej w Słomczynie: Hanna Mejster i Jerzy Mejster, Jego bratanek.

        Cała uroczystość miała piękną patriotyczną oprawę, uświetnioną pieśniami chóralnymi i dostojnym brzmieniem orkiestry wojskowej. Była to dla nas niezapomniana lekcja historii, podczas, której odczytano apel poległych i wybrzmiała salwa honorowa na cześć pomordowanych. Wróciliśmy do Szkoły w Słomczynie pełni wzruszeń, ze świadomością, że największa ofiara, jaką jest oddanie życia za wolność ojczyzny, nakazuje nam i pokoleniom, które przyjdą po nas wieczną pamięć oraz cześć poległym i pomordowanym za naszą wolność.

 dsc_0261-333x640.jpg

dsc_0106-640x424.jpg

dsc_0102-640x424.jpg

dsc_0144-640x424.jpg

dsc_0202-640x424.jpg

dsc_0228-640x424.jpg

dsc_0186-640x424.jpg

dsc_0256-640x424.jpg

dsc_0280-640x424.jpg

Pierwsza rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Słomczynie

dsc_0148_str.jpg

29  kwietnia 2016 r. świętowaliśmy 1. rocznicę nadania naszej szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się od przejścia całej społeczności szkolnej do kościoła parafialnego w Słomczynie.  Marsz był bardzo podniosły, ponieważ prowadził go poczet sztandarowy. W kościele została odprawiona Msza Święta, której przewodniczył ksiądz proboszcz Jacek Dzikowski.

dsc_0166-str.jpg

dsc_0165-str.jpg

Następnie udaliśmy się na pobliski cmentarz, na którym znajduje się symboliczny grób naszego Patrona. Nauczyciele, uczniowie, Przewodniczący Rady Rodziców  złożyli wieńce i zapalili znicze na grobie Jana Mejstera oraz na grobach innych żołnierzy poległych za Ojczyznę.

dsc_0232-str.jpg

dsc_0235-str.jpg

Pan dyrektor wygłosił przemówienie, w którym przypomniał sylwetkę naszego Patrona, podkreślił rolę nauki  i pracy na rzecz Ojczyzny. Uświadomił uczniom, jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy poświęcili życie, abyśmy  mogli żyć, uczyć się i pracować w wolnym kraju.

dsc_0244-str.jpg

Szkoła w Słomczynie

Szkoła w Słomczynie została założona w 1906 roku przez Polską Macierz Szkolną, przy wsparciu miejscowego proboszcza, ks. Wincentego Tymienieckiego. Mieściła się w Domu Parafialnym, była od początku polską szkołą. Nauka w niej odbywała się w języku polskim.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stała się Szkołą Powszechną. Do 6-osobowego grona pedagogicznego dołączył w roku szkolnym 1934/35 Jan Mejster. Pracował tutaj
do wybuchu II wojny światowej. Szkoła działa nieprzerwanie od 109 lat. Od 1961 roku mieści się ona w obecnym miejscu. Może się poszczycić bardzo dobrymi wynikami nauczania oraz licznymi sukcesami sportowymi i artystycznymi.

Jan Mejster

Jan Mejster urodził się 21 października 1913 roku w Ciechocinku. Po maturze wstąpił
do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie otrzymał starszeństwo w korpusie oficerów kawalerii. Następnie ukończył męskie Seminarium Nauczycielskie.

W roku szkolnym 1934/35 podjął pracę w Szkole Powszechnej w Słomczynie. Uczył muzyki, prowadził chór szkolny oraz drużynę harcerską.

W 1939 roku uczestniczył w Kampanii Wrześniowej jako żołnierz 2. Pułku Ułanów Grochowskich i dostał się do niewoli sowieckiej. Przetrzymywany był w obozie
w Starobielsku. W 1940 roku został zamordowany w Charkowie przez NKWD.

W szkolnej kronice widnieje zapis : „Jan Mejster nie powrócił z wojny”.

W 2007 roku ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński awansował Jana Mejstera na stopień porucznika Wojska Polskiego.

Przygotowania

Gdy społeczność szkolna zadecydowała, że patronem szkoły w Słomczynie  będzie Jan Mejster, podjęliśmy wiele działań, które mogłyby uświetnić ten kwietniowy dzień. Nauczyciele zaangażowali się w poszukiwanie rodziny naszego patrona. Udało się odnaleźć krewnych Jana Mejstera   - Pan Jerzy Mejster, Pani Hanna Mejster oraz Pan Arkadiusz Nowak  gościli na naszych uroczystościach.

Gromadziliśmy także dokumenty związane z postacią Jana Mejstera. Bardzo ważnym źródłem informacji była kronika szkolna, w której znajdują się wzmianki na temat tego nauczyciela. Rodzina przekazała szkole zdjęcia i  dokumenty.

Udało się także dotrzeć do uczniów Jana Mejstera, którzy wspominali go jako dobrego i lubianego nauczyciela, zaangażowanego w sprawy środowiska lokalnego.

W klasach odbywały się prezentacje ukazujące sylwetkę patrona – nauczyciela, patrioty, żołnierza zamordowanego przez NKWD. Aby uczcić pamięć wszystkich zamordowanych przez NKWD, nauczyciele i uczniowie wycięli 21 800 biało – czerwonych dłoni, które zostały ułożone w kształt  olbrzymiej narodowej flagi.

Pierwszy dzień uroczystości – 29 kwietnia 2015 r.

29 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 na cmentarzu parafialnym w Słomczynie zgromadzili się uczniowie ZS nr 4. Towarzyszyli im przedstawiciele rodziny Jana Mejstera, kombatanci, Dyrektor, nauczyciele oraz rodzice. Na symbolicznym grobie Jana Mejstera złożono wieńce
i zapalono znicze.  Zebrani minutą ciszy uczcili Jego pamięć.

dsc03977-640x427.jpg

dsc03989-427x640.jpg

dsc03988-640x427.jpg

dsc04050-640x427.jpg

Rodzina przy symbolicznym grobie Jana Mejstera.

dsc04004-pano-640x194.jpg

Rodzina, kombatanci, uczniowie, nauczyciele, rodzice zebrani na cmentarzu w Słomczynie.

Taka chwila zdarza się tylko raz

30 kwietnia 2015 roku uczniowie wraz z wychowawcami udali się do kościoła parafialnego w Słomczynie. W świątyni zgromadzili się także zaproszeni goście -  Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Pan Kazimierz Jańczuk, Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Cieślawski, Zastępca Burmistrza Pan Ryszard Machałek, Skarbnik Gminy Pan Dariusz Lipiec, Kierownik Wydziału Oświaty Pani Magdalena Gołębiowska, członkowie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego – Pani Katarzyna Paprocka i Pan Ksawery Gut, dyrektorzy szkół konstancińskich i dyrektor szkoły w Brześcach, radni, emerytowani nauczyciele, kombatanci, rodzina Jana Mejstera oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół. Poza wymienionymi gośćmi w uroczystości wzięli udział: Jacek Dzikowski proboszcz Parafii w Słomczynie, ks. Paweł Jaworski, ks. Konrad Dmochowski, alumn Kamil Kliszka.

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta, której przewodniczył Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Zygmunta w Słomczynie ksiądz Jacek Dzikowski. W czasie Mszy św. ksiądz proboszcz poświęcił nowy sztandar szkoły w Słomczynie. Następnie sztandar został  przekazany Tomaszowi Kuczy Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie  przez Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Dyrektor zaprezentował sztandar i przekazał go uczniom.

Atmosfera była bardzo podniosła, uczniowie godnie i z dumą przejęli nowy sztandar.

Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły. Na czele maszerowały poczty sztandarowe, następnie zaproszeni goście oraz uczniowie wraz z nauczycielami.

dsc04078-427x640.jpg

Nowy sztandar szkoły został wniesiony do kościoła przez Straż Miejską.

poświęcenie

 Ksiądz proboszcz Jacek Dzikowski święci sztandar szkoły.

burmistrz przekazuje

 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk przekazuje sztandar Dyrektorowi szkoły Tomaszowi Kuczy.

przekazanine uczniom

 Dyrektor szkoły przekazuje sztandar uczniom.

poczty sztandarowe

Uroczysty przemarsz do szkoły.

dsc04243-640x427.jpg

dsc04273-640x427.jpg

Ceremonia

Aktu nadania szkole imienia Jana Mejstera dokonał Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Cieślawski, który odczytał stosowną uchwałę, następnie przekazał dokument Panu Tomaszowi Kuczy Dyrektorowi ZS nr 4 w Słomczynie.

W  przemówieniach wygłoszonych przez Dyrektora, władze gminy i powiatu oraz Przewodniczącego Rady Rodziców podkreślano wyjątkowość sytuacji, w której patronem szkoły zostaje jej pracownik, nauczyciel, osoba związana z tym środowiskiem. Pan Ksawery Gut nawiązał w swoim wystąpieniu do zapisku z kroniki szkolnej i stwierdził, że dzisiaj możemy powiedzieć : „Jan Mejster powrócił z wojny”.

Głos zabrał także bratanek Jana Mejstera, który w bardzo emocjonalnym wystąpieniu opowiedział o życiu swego wuja i jego rodziny, o ich patriotyzmie, o wartościach, które były im bliskie. Mówił o czasach, w których urodził się i wychował Jan Mejster.

Dyrektor szkoły wręczył członkom rodziny naszego patrona honorowe dyplomy włączające ich do grona społeczności ZS nr 4 w Słomczynie. Dyplomy okolicznościowe otrzymali także obecni na uroczystościach byli uczniowie Jana Mejstera.

przewodniczący

Przewodniczący Rady Gminy Konstancin-Jeziorna Andrzej Cieślawski odczytuje Uchwałę nadającą imię Jana Mejstera.

 Burmistrz przem

Przemawia Kazimierz Jańczuk Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

dsc04320-640x427.jpg

Jerzy Mejster opowiada o Janie Mejsterze i o swojej rodzinie.

dsc04333-640x427.jpg

Głos zabiera absolwent naszej szkoły p. Ksawery Gut - członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

dsc04336-640x427.jpg

Przemawia p. Konrad Wagner przewodniczący Rady Rodziców.

wręczenie dyplomu honorowego

Dyrektor szkoły Tomasz Kucza wręcza Jerzemu Mejsterowi dyplom honorowego członka społeczności szkolnej.

dsc04362-427x640.jpg

Dyrektor szkoły pokazuje unikalne dokumenty dotyczące patrona, które przekazała rodzina Mejsterów szkole.

dsc04358-640x427.jpg

Dyrektor szkoły przekazuje pamiątkowy dyplom p. Stefanowi Rulskiemu, który pamięta Jana Mejstera.

Ślubowanie

Jedną z najbardziej uroczystych chwil było ślubowanie uczniów. Wszyscy z powagą, z pełnym zaangażowaniem ślubowali, że będą służyć Bogu i Ojczyźnie rzetelną nauką i uczciwą pracą, będą dbać o dobre imię szkoły, szanować wartości narodowe i kierować się w życiu wartościami bliskimi naszemu patronowi – honorem i umiłowaniem Ojczyzny.

Przedstawiciele poszczególnych klas ślubowali na sztandar, unosząc dwa palce, co uczyniło ten moment jeszcze bardziej podniosłym.

dsc04340-427x640.jpg dsc04343-640x427.jpg dsc04341-640x427.jpg