twoja ulubiona szkoła...

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego i klasy 1 na rok szkolny 2020/21

W sierpniu 2020r przeprowadzone będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie.

Termin postępowania uzupełniającego.

Czynności Terminy postepowania rekrutacyjnego
1 Składanie wniosków z załącznikami 17-21 sierpień 2020r
2 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 24 sierpień 2020rgodz. 12:00
3 Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na piśmie woli przyjęcia do szkoły 25 sierpień 2020r
4 Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26 sierpień 2020rgodz. 12:00

Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z zarządzeniem nr 20 /VIII/2020r z dnia 24 stycznia 2020r Burmistrza Gminy Konstancin Jeziorna do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie należy składać do 4 września 2020r.

Szczegóły na stronie Gminy Konstancin Jeziorna: informacje

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i do 1 klasy SP można składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@slomczyn.edu.pl Wnioski przyjmujemy do 21 sierpnia 2020r.

Uwaga Rekrutacja! Wnioski możemy składać drogą elektroniczną!

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i do 1 klasy SP można składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@slomczyn.edu.pl
Wnioski przyjmujemy do 31 marca 2020.

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2020/2021- informacje

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Informacje dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021 na stronie Gminy Konstancin-Jeziorna: informacje Wnioski składamy w sekretariacie szkoły od 2 marca do 31 marca 2020r.

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkoły na rok 2019/2020 - informacje

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Informacje dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2018/2019 na stronie Gminy Konstancin-Jeziorna: informacje

Dzień otwarty w Szkole w Słomczynie

W związku z prowadzoną w dniach 1 – 30 marca 2018r. rekrutacją na rok szkolny 2018/2019 do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy organizujemy dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie.
Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi 15 marca 2018r /czwartek/ w godzinach 17.00-19.00 do obejrzenia klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczeń zerówki, świetlicy, gabinetu, w którym odbywają się zajęcia integracji sensorycznej.
Będzie możliwość spotkania i porozmawiania z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą i dyrekcją szkoły na temat organizacji lekcji, zajęć pozalekcyjnych, zajęć psychologiczno pedagogicznych dla dzieci.
Do zobaczenia w czwartek 15.03.2018 w Szkole w Słomczynie.

Rekrutacja do szkoły na rok 2018/2019 - wykaz dokumentów

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Informacje dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2018/2019 na stronie Gminy Konstancin-Jeziorna: informacje

Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły w terminie 1-30 marca 2018 w godzinach 8.00-16.00.

Uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019:

Uchwała Rady Gminy Konstancin-Jeziorna nr 446: uchwala-446-vii-27-2017.pdf

Uchwała Rady Gminy Konstancin-Jeziorna nr 445: uchwala-445-vii-27-2017.pdf

Terminarz rekrutacji:

Zarządzenie Nr 19/VII/2018 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna: terminarz-rekrutacji.pdf

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Wniosek rodziców o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego: wniosek oddział przedszkolny

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej:

Zgłoszenie rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy dla dziecka zamieszkującego w rejonie szkoły: zgłoszenie_sp

Wniosek rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy dla dziecka zamieszkującego poza rejonem szkoły: wniosek_sp

Dokumenty dotyczące rekrutacji można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja 2017/2018 - wykaz dokumentów

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Informacje dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2017/2018 na stronie Gminy Konstancin-Jeziorna: informacje

Uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018:

Uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna nr 446: uchwala-446-vii-27-2017.pdf

Uchwały Rady Gminy Konstancin-Jeziorna nr 445: uchwala-445-vii-27-2017.pdf

Terminarz rekrutacji - Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna: terminarz-rekrutacji.pdf

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Wniosek rodziców o przyjęcie do przedszkola:  wniosek_oddzial_przedszkolny

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej:

Zgłoszenie rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy dla dziecka zamieszkującego w rejonie szkoły:  zgloszenie sp

Wniosek rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy dla dziecka zamieszkującego poza rejonem szkoły:  wniosek sp

Dokumenty dotyczące rekrutacji można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja 2016/2017 - wykaz dokumentów

Informacje dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2016/2017 na stronie Gminy Konstancin-Jeziorna: informacje

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:

Uchwała Rady Gminy Konstancin-Jeziorna: op

Wniosek rodziców o przyjęcie do przedszkola:  wniosek_oddzial_przedszkolny

Rekrutacja do pierwszej klasy szkoły podstawowej:

Uchwała Rady Gminy Konstancin-Jeziorna:  sp

Zgłoszenie rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy dla dziecka zamieszkującego w rejonie szkoły:  zgloszenie sp

Wniosek rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy dla dziecka zamieszkującego poza rejonem szkoły:  wniosek sp

Rekrutacja do pierwszej klasy gimnazjum:

Uchwała Rady Gminy Konstancin-Jeziorna: gim

Harmonogram rekrutacji ustalony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Gimnazjum terminy rekrutacji KO

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej ustalony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty:  Gimnazjum treminy rekrutacji uzup. KO

Zgłoszenie rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum dla dziecka zamieszkującego w rejonie gimnazjum: zglosz gim

Wniosek rodziców o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum dla dziecka zamieszkującego poza rejonem gimnazjum: wniosek gimnazjum

Rekrutacja 2015/2016 - wykaz dokumentów:

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 na stronie Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna:

http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci-specjalne/2-marca-rusza-rekrutacja-do-przedszkoli

Terminarz rekrutacji na rok 2015/2016 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 2-31 marca br. 17-21 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 kwietnia br. o godz. 12.00 25 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 13 do 17 kwietnia br. 26 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br. godz.12.00 28 sierpnia br.godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 1 maja br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 4 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 6 maja br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 9 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 13 maja br.) do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 16 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 20 maja br.) do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 23 września br.)

Uchwała Rady Gminy dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2015/2016: rekrutacja uchwała

Kryteria ustawowe:  Kryteria_ustawowe

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego uzupełniony o niezbędne załaczniki:  wniosek_oddzial_przedszkolny

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w rejonie szkoły do pierwszej klasy: wniosek-1-sp

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu uzupełniającego postepowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Wniosek dla dziecka do 1 klasy szkoły podstawowej spoza rejonu: wniosek_1sp_spoza_rejonu

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Rekrutacja gimnazjum 2015-2016