mamy tu wszystkie nowości...

Praca szkoły w okresie od 25 maja 2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z umożliwieniem od dnia 25 maja br. prowadzenia na terenie szkoły zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I – III /świetlica/ i organizacją konsultacji dla uczniów klasy VIII, oraz zajęć z rewalidacji dla uczniów z Orzeczeniami ppp proszę o podjęcie decyzji o ewentualnym pobycie dzieci w szkole, po dokładnym przeanalizowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wytycznymi można się zapoznać tutaj: więcej informacji tutaj:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

W związku z możliwością rozprzestrzeniania się wirusa, szkoła będzie musiała podjąć wyjątkowe środki ostrożności i zobowiązać wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do ich bezwzględnego przestrzegania.

Jeśli zdecydują się Państwo na przyprowadzenie dziecka do szkoły, proszę o zapoznanie się z następującymi wymaganiami i przestrzeganie ich:

 1. Dziecko nie będzie mogło zabrać do szkoły własnych zabawek. 2. Należy powstrzymać się przed wszelkimi formami interakcji fizycznej na terenie szkoły, takimi jak: powitania i pożegnania, jakikolwiek kontakt fizyczny z nauczycielami i innymi uczniami, używanie tych samych przedmiotów bez ich wcześniejszej dezynfekcji. 3. Dziecko w drodze do i ze szkoły musi mieć założoną maseczkę ochronną. 4. Dziecko musi się powstrzymywać od dotykania oczu, nosa i ust oraz często myć ręce wodą z mydłem. 5. Dziecko należy nauczyć odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kasłania. 6. Proszę przestrzegać zasad kwarantanny. Jeśli ktokolwiek w rodzinie jest poddany kwarantannie lub jest podejrzany o zakażenie wirusem, dziecko bezwzględnie musi zostać w domu. 7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dziecka (nie tylko tych charakterystycznych dla COVID-19), musi ono zostać w domu.

W szkole zostały przygotowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Wszystkie muszą być bezwzględnie przestrzegane ze względu na zdrowie uczniów i ich rodzin oraz zdrowie pracowników szkoły.

Konsultacje (w małych grupach) z przedmiotów egzaminacyjnych /j. polski, matematyka, j. angielski/ dla uczniów klasy VIII oraz zajęcia rewalidacyjne (indywidualne dla uczniów z orzeczeniami ppp) będą prowadzone na terenie szkoły po zakończeniu zajęć on-line w uzgodnionych z nauczycielem terminach.

Na konsultacje klasa VIII zostanie podzielona na 3 grupy po 6 osób. Lista uczniów w poszczególnych grupach i terminy konsultacji podane zostaną 24-05-2020. Konieczna jest zgoda Rodziców na udział uczniów w konsultacjach. Zgoda zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adresy e-mail rodziców i uczniów. Pierwsze konsultacje odbędą się 25.05.2020r.

Tomasz Kucza

Dyrektor Szkoły nr 4 im. Jana Mejstera

Wznowienie zajęć opiekuńczych w zerówce od 11 maja 2020r.

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją rządu o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, będzie możliwość udziału uczniów klasy 0 w zajęciach opiekuńczych od 11 maja br.
Prosimy o podjęcie decyzji o ewentualnym pobycie dzieci w szkole, po dokładnym przeanalizowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z wytycznymi można się zapoznać tutaj:
http://www.kuratorium.waw.pl/download/1/18401/WytyczneGISiMZ-PDF.pdf

Rodzice dzieci uczęszczanych do oddziału przedszkolnego zostali poinformowani drogą elektroniczną o wznowieniu zajęć opiekuńczych od 11 maj 2020r. i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

Życzenia Świąteczne

chrystus

„A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.”

J 1,5

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne mimo bólu, lęku i ciemności przyniosą nam wszystkim

niewzruszoną wiarę, że to co trudne w końcu przeminie i zajaśnieje nad nami światło Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Głębokich przeżyć religijnych i rodzinnych oraz siły do tego, by „zostać w domu”

wszystkim Rodzicom i uczniom życzą

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ich rodziców i opiekunów

Uruchomiliśmy telefony kontaktowe psychologów i pedagoga dla uczniów, rodziców i opiekunów w związku z czasem pandemii coronawirusa, zawieszeniem zajęć szkolnych, przejściem na nauczanie online, problemami szkolnymi i rodzinnymi związanymi z sytuacją w kraju oraz przebywaniem uczniów w domu.

Nr telefonu: 22 484 22 15

Telefon czynny jest w godzinach dyżurów nauczycieli:

Dyżury pełnią:

 • ·       Pani psycholog Agata Gallewicz od poniedziałku do piątku w godzinach: 15.00-20.00 nr wew. 1
 • ·       Pani pedagog Grażyna Wołosewicz od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00-18.00 nr wew. 2
 • ·       Pani psycholog Anna Rogalska w poniedziałek godz. 16.00-18.00 nr wew. 3

Zachęcam wszystkich do kontaktu z psychologami i pedagogiem szkolnym.

Informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej na stronie internetowej gminy: pomoc

Lekcje z programowania z Fundacją Orange

Zamieszczamy link do lekcji programowania z fundacją Orange:
https://www.facebook.com/events/211698796601415/?event_time_id=211698809934747

Uwaga Rekrutacja! Wnioski możemy składać drogą elektroniczną!

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i do 1 klasy SP można składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@slomczyn.edu.pl
Wnioski przyjmujemy do 31 marca 2020.

Szczegółowe informacje o pracy szkoły w dniach 12 i 13 marca 2020r. /czwartek, piątek/.

W tych dniach szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych jedynie zajęcia opiekuńcze.

Świetlica czynna od godz.  7.30 do 17.00 /dla tych uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki/.

Autobus szkolny kursuje zgodnie z planem.

Catering będzie uruchamiany w zależności od ilości uczniów obecnych w szkole i chętnych na obiad.

Nauczyciele będą w szkole zgodnie ze swoim planem lekcji.

Od 16 do 25 marca 2020r. szkoła będzie zamknięta.

Nauczyciele badają możliwości realizowania podstawy programowej zdalnie przez Internet.

Priorytetowo będzie traktowana klasa 8 w związku z przygotowaniem uczniów do ogólnopolskiego egzaminu.

O tym będziemy informować na bieżąco rodziców za pomocą informacji w dzienniku elektronicznym i rozsyłanych uczniom na adresy ich poczty e-mail w domenie @slomczyn.edu.pl /Microsoft Office 365 dla edukacji/.

Jeżeli ktoś z uczniów zapomniał swojego hasła na pocztę, będzie mógł je restartować wysyłając wcześniej wiadomość na adres admin@slomczyn.edu.pl .

Informacja o pracy szkoły w okresie od 12 do 25 marca 2020r.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

 • ·       ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • ·       zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • ·       jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • ·       przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • ·       rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • ·       śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • ·       pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • ·       przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • ·       odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • ·       przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • ·       Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • ·       Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2020/2021- informacje

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Informacje dotyczące rekrutacji uczniów na rok szkolny 2020/2021 na stronie Gminy Konstancin-Jeziorna: informacje Wnioski składamy w sekretariacie szkoły od 2 marca do 31 marca 2020r.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Proszę zapoznać się z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem w załączeniu i dostosować się do wskazówek GIS:

02-men-gis-koronawirus-szkola_27022020.pdf

Aktualne informacje dotyczące koronawirusa zamieszczane są przez GIS na stronie https://gis.gov.pl

W przypadku wątpliwości i pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

tel.: 22 7544410