mamy tu wszystkie nowości...

Ceremonia

Aktu nadania szkole imienia Jana Mejstera dokonał Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Cieślawski, który odczytał stosowną uchwałę, następnie przekazał dokument Panu Tomaszowi Kuczy Dyrektorowi ZS nr 4 w Słomczynie.

W  przemówieniach wygłoszonych przez Dyrektora, władze gminy i powiatu oraz Przewodniczącego Rady Rodziców podkreślano wyjątkowość sytuacji, w której patronem szkoły zostaje jej pracownik, nauczyciel, osoba związana z tym środowiskiem. Pan Ksawery Gut nawiązał w swoim wystąpieniu do zapisku z kroniki szkolnej i stwierdził, że dzisiaj możemy powiedzieć : „Jan Mejster powrócił z wojny”.

Głos zabrał także bratanek Jana Mejstera, który w bardzo emocjonalnym wystąpieniu opowiedział o życiu swego wuja i jego rodziny, o ich patriotyzmie, o wartościach, które były im bliskie. Mówił o czasach, w których urodził się i wychował Jan Mejster.

Dyrektor szkoły wręczył członkom rodziny naszego patrona honorowe dyplomy włączające ich do grona społeczności ZS nr 4 w Słomczynie. Dyplomy okolicznościowe otrzymali także obecni na uroczystościach byli uczniowie Jana Mejstera.

przewodniczący

Przewodniczący Rady Gminy Konstancin-Jeziorna Andrzej Cieślawski odczytuje Uchwałę nadającą imię Jana Mejstera.

 Burmistrz przem

Przemawia Kazimierz Jańczuk Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

dsc04320-640x427.jpg

Jerzy Mejster opowiada o Janie Mejsterze i o swojej rodzinie.

dsc04333-640x427.jpg

Głos zabiera absolwent naszej szkoły p. Ksawery Gut - członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

dsc04336-640x427.jpg

Przemawia p. Konrad Wagner przewodniczący Rady Rodziców.

wręczenie dyplomu honorowego

Dyrektor szkoły Tomasz Kucza wręcza Jerzemu Mejsterowi dyplom honorowego członka społeczności szkolnej.

dsc04362-427x640.jpg

Dyrektor szkoły pokazuje unikalne dokumenty dotyczące patrona, które przekazała rodzina Mejsterów szkole.

dsc04358-640x427.jpg

Dyrektor szkoły przekazuje pamiątkowy dyplom p. Stefanowi Rulskiemu, który pamięta Jana Mejstera.