twoja ulubiona szkoła...

Ceremonia

Aktu nadania szkole imienia Jana Mejstera dokonał Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Cieślawski, który odczytał stosowną uchwałę, następnie przekazał dokument Panu Tomaszowi Kuczy Dyrektorowi ZS nr 4 w Słomczynie.

W  przemówieniach wygłoszonych przez Dyrektora, władze gminy i powiatu oraz Przewodniczącego Rady Rodziców podkreślano wyjątkowość sytuacji, w której patronem szkoły zostaje jej pracownik, nauczyciel, osoba związana z tym środowiskiem. Pan Ksawery Gut nawiązał w swoim wystąpieniu do zapisku z kroniki szkolnej i stwierdził, że dzisiaj możemy powiedzieć : „Jan Mejster powrócił z wojny”.

Głos zabrał także bratanek Jana Mejstera, który w bardzo emocjonalnym wystąpieniu opowiedział o życiu swego wuja i jego rodziny, o ich patriotyzmie, o wartościach, które były im bliskie. Mówił o czasach, w których urodził się i wychował Jan Mejster.

Dyrektor szkoły wręczył członkom rodziny naszego patrona honorowe dyplomy włączające ich do grona społeczności ZS nr 4 w Słomczynie. Dyplomy okolicznościowe otrzymali także obecni na uroczystościach byli uczniowie Jana Mejstera.

przewodniczący

Przewodniczący Rady Gminy Konstancin-Jeziorna Andrzej Cieślawski odczytuje Uchwałę nadającą imię Jana Mejstera.

 Burmistrz przem

Przemawia Kazimierz Jańczuk Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

dsc04320-640x427.jpg

Jerzy Mejster opowiada o Janie Mejsterze i o swojej rodzinie.

dsc04333-640x427.jpg

Głos zabiera absolwent naszej szkoły p. Ksawery Gut - członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

dsc04336-640x427.jpg

Przemawia p. Konrad Wagner przewodniczący Rady Rodziców.

wręczenie dyplomu honorowego

Dyrektor szkoły Tomasz Kucza wręcza Jerzemu Mejsterowi dyplom honorowego członka społeczności szkolnej.

dsc04362-427x640.jpg

Dyrektor szkoły pokazuje unikalne dokumenty dotyczące patrona, które przekazała rodzina Mejsterów szkole.

dsc04358-640x427.jpg

Dyrektor szkoły przekazuje pamiątkowy dyplom p. Stefanowi Rulskiemu, który pamięta Jana Mejstera.