mamy tu wszystkie nowości...

List do Rodziców na zakończenie strajku

Szanowni Państwo,
strajk, który trwał 19 dni, był pierwszym od 25 lat w polskiej oświacie. Przyłączyliśmy się do niego, wierząc, że zwrócimy uwagę na najważniejsze problemy szkoły. W tym proteście podnosimy nie tylko kwestie płacowe, upominamy się o godność, szacunek dla zawodu nauczyciela, wskazujemy na męczącą biurokrację, podstawy programowe, które nie przystają do współczesności, niedofinansowanie polskiej edukacji.
Pragniemy Państwu serdecznie podziękować za okazywane nam wsparcie, słowa otuchy i zrozumienie, których doświadczaliśmy podczas tych trudnych dni. Było to dla nas bardzo ważne i pokazywało wartość szkolnej wspólnoty.
Strajkujący nauczyciele