mamy tu wszystkie nowości...

Rekolekcje Wielkopostne 25-27.03.2019r.

W dniach 25-27.03.2019r. /poniedziałek, wtorek, środa/ w kościele parafialnym

odbywać się będą rekolekcje dla uczniów.

Poniedziałek i wtorek:

Klasy 1-2-3 godz.: 9.00 - 9.45

Klasy 4-5-6 godz.: 10.30 - 11.30

Klasy 7-8-3g godz.: 12.15 – 13.15

Środa:

Klasy: 1-2-3-4-5-6 godz.: 9.00 – 10.00

Klasy: 7-8-3g godz.: 11.00 – 12.00

Przed rekolekcjami i po odbywać się będą zajęcia zgodnie z planem. Koniec zajęć

przewidziany jest o godz. 13.15 z wyjątkiem klas, które kończą wcześniej.

Uczniowie do kościoła  udają się i wracają pod opieką wychowawców i innych nauczycieli.

Świetlica szkolna czynna jest do godz. 17.00.  Obiady wydawane są tak jak co dzień

w  godzinach 12:00-12:30. Bus szkolny  odwozi  uczniów  zgodnie z planem o 13:30 i 15:00.

Szczegółowym programem rekolekcji dla klas dysponują wychowawcy.