twoja ulubiona szkoła...

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców poniedziałek 24.09.2018 godz. 18.30

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców

Porządek obrad RR 24-09-2018 (poniedziałek!)

początek godz. 18:30

1)      Wybór Przewodniczącego Zebrania - nie kandyduje on do organów Rady.

2)      Wybór 3 członków Komisji Regulaminowej - nie kandydują oni do organów Rady.

3)      Lista obecności - sprawdzenie quorum.

4)      Sprawozdanie z działalności i gospodarki finansowej ustępującego Prezydium.

5)      Raport i wnioski Komisji Rewizyjnej.

6)      Zabranie głosu przez zaproszonych gości (pan Dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej).

7)      Dyskusja, m. in.: 

a.       inicjatywy podjęte przez RR - trwające i zakończonych;

b.       Robotyka

c.       Angielski za Dychę

d.       kółka zainteresowań

e.       remont Szkoły, nowe wyposażenie

f.        współpraca z Samorządem Uczniowskim

g.       bieżące sprawy i potrzeby Szkoły

8)      Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.

9)      Wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

10)   Wolne wnioski.

11)   Termin następnego spotkania RR.

Daniel Jakubczyk sekretarz RR